De Gedachte – Vlaams Belang heeft zichzelf buitenspel gezet

Beeld Eva Beeusaert - Tine Schoemaker

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen. Hij ziet hoe Vlaams Belang de laatste dagen als het ware zelf een cordon rond zich heeft opgetrokken.

Bart EeckhoutDe Morgen


‘Het draait niet meer om de partij als ernstige kandidaat voor een regeringsdeelname’

Bart Eeckhout


Nog een kleine week scheidt dit land van zijn regionale, nationale en Europese stembusgang, en niemand kan nog beweren dat er geen thema is dat de kiesstrijd beheerst. Dat thema was er eigenlijk altijd al, zoals hier en ook elders al eerder is aangestipt.

De partij Vlaams Belang zelf is het motief dat prominent of onderliggend terugkeert in de debatten van de campagne.

Iets is de voorbije weken wel veranderd, en het is belangrijk.

Uiterst rechts vloog de campagne in met veel assertiviteit. Elk incident, elk conflict, elk vraagstuk leek de partij nog wat meer koren op de molen te geven.

De belangrijkste kwestie was lange tijd of concurrent N-VA wel of niet ‘samen een meerderheid’ zou maken met het VB.

Voor N-VA een tergende, verscheurende kwestie waar enkel aarzelende, tegenstrijdige antwoorden op kwamen. Vandaag heeft die vraag veel relevantie verloren.

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft een bijzonder bochtenrijk en bijwijlen ondoorgrondelijk tactisch parcours gereden in de campagne, en het valt nog te bezien waar hij zal eindigen: in het stadhuis van Antwerpen of in de Zestien.

Maar De Wever is er wel in geslaagd de schijnwerpers weg te halen van de relatie met radicaal-rechts door alsnog een kordaat ‘neen’ te antwoorden op de vraag naar samenwerking.

En ja, die opheldering kwam laat en zegt niets over wat er na 9 juni echt gebeurt en wat de N-VA eventueel na De Wever van plan is.

Mogelijk wordt zoveel geschipper en geflipflop afgestraft door kiezers die hun hoop op een rechtse meerderheid gesteld hadden. Dat zullen we zondag weten.

Maar het mag gezegd worden dat het VB het De Wever de voorbije weken ook wel gemakkelijk gemaakt heeft om zijn houding kracht bij te zetten.

Want welke ernstige Vlaams-nationale democraat droomt nog van een coalitie met een partij die, bij monde van haar voorzitter, al openlijk fantaseert over het terugdraaien van verworven rechten van homo-ouders of trans mensen?

Of over kliklijnen en regeringscommissarissen tegen ‘linkse’ docenten in het onderwijs?

Welke Vlaams-nationalist gelooft dat het land gesplitst raakt per kookwekker ‘van de bomma’?

Opnieuw: niemand moet zich rijk rekenen voor zondag de stemmen zijn geteld. De impact van een campagne op het stemgedrag moet meestal niet overdreven worden.

Het is dus perfect mogelijk dat radicaal-rechts nog meer stemmen haalt dan al jarenlang wordt gepeild. Misschien maakt het allemaal niet zoveel uit.

Het gaat nog altijd veel over de partij, maar het draait niet meer om haar als ernstige kandidaat voor een regeringsdeelname.

Met haar onverzoenlijke, onverdraagzame praatjes heeft de partij zelf een cordon rond zich opgeworpen.

Nu blijkt hoe belachelijk en fout het idee altijd al was dat Tom Van Grieken zijn partij op een deftig spoor zou hebben gezet. Het is net op tijd.


Beeld Eva Beeusaert - Tine Schoemaker
Beeld Eva Beeusaert – Tine Schoemaker

Lees ook

Klik hier of op de hyperlink hieronder en vind meer berichten van

Bart Eeckhout


Bron: De Morgen

Welkom op Facebook

Naar de website


Scroll naar boven