Huis Hellemans – Afscheidswoorden van Hedwig Verbeeck


26 maart 2020

Beste Huis Hellemans-sympathisant,

Eerst en vooral hoop ik dat het goed met je gaat, in deze tijd waarin alles op z’n kop komt te staan en waarin we uitgedaagd en uitgenodigd worden om met andere ogen naar de wereld en naar onszelf te kijken.

Een tijd die vraagt om ongekende maatregelen. Maar vooral vraagt om solidariteit, mildheid, medemenselijkheid, liefde.

Tot nu toe heb ik in mijn berichten altijd geprobeerd om zo objectief mogelijk te zijn, geen beschuldigingen te uiten en opbouwend de gesprekken aan te gaan.

Maar deze keer kan ik niet anders dan harde woorden gebruiken.
Het schepencollege laat zich in deze tijd (nog steeds) van zijn meest harteloze kant zien. Geld blijft primeren. 
Dat blijkt ook deze keer weer uit o.a. hun beslissing in verband met Huis Hellemans.

Omdat het voor de kunstenaars helemaal niet zeker is of hun tentoonstelling de komende maanden kan doorgaan, werd het voorstel gedaan om alle tentoonstellingen tot juni uit te stellen naar het voorjaar 2021. Dat zijn nog vier tentoonstellingen.

Dit heeft het college beslist: het uitstel is geaccepteerd, maar de vier tentoonstellingen moeten plaatsvinden op 3 maanden.

Vanaf 1 april 2021 moet het huis ter beschikking zijn voor externe concessie. Dat wil dus zeggen dat we de kunstenaars niet meer kunnen aanbieden wat we al altijd deden: 4 weekends met de 3 weken er tussenin.

De tweede vraag die we stelden was de mogelijkheid krijgen om de kunstenaars uit de vrijwilligersgroep een afsluitende tentoonstelling te laten organiseren.

Zij hebben zich al die jaren ingezet om andere kunstenaars de kans te geven tentoon te stellen. Het zou mooi zijn om hen nu de ruimtes ter beschikking te stellen. Bij hen was alvast veel enthousiasme om op deze manier voor een waardige afsluiting van de werking te zorgen.

Op deze vraag kregen we een negatief antwoord: geen tentoonstelling voor de vrijwilligers. 

Uit een mail die ik van onze burgemeester kreeg na onze mededeling dat we de gesprekken stoppen, citeer ik het volgende :

  • Wij erkennen de pracht van dit gebouw.
  • Wij erkennen de onverdroten inzet van unieke vrijwilligers.
  • Wij erkennen de hoogwaardige kunst die de afgelopen jaren tentoongesteld werd en nog zal worden.

Waar is nu de erkenning van die unieke vrijwilligers?
De erkenning voor hoogwaardige kunst? 
Loze woorden!!!

Enkel de erkenning voor het prachtige gebouw blijft. Dat moet zo snel mogelijk vermarkt worden. Eén maand extra kon er blijkbaar echt niet af.

Voor de zoveelste keer een beschamende houding van onze beleidmakers. Of worden we op deze manier gestraft omdat we niet enthousiast mee in hun nieuwe plannen stappen?

Wellicht is dit dan ook het allerlaatste bericht dat ik hier zal posten. Nog eens dank voor alle steun die onze acties kregen!

Ik wens je alle goeds, een goede gezondheid en een warm hart voor de medemens en voor alle moois in de wereld.

Genegen groet!

Hedwig Verbeeck,
In naam van toezichters en vrijwilligers van Huis Hellemans

Hedwig Verbeeck

Lees ook

Vul hieronder de zoekopdracht Huis Hellemans in en vind meer berichten.


Naar Facebook

Naar de website


Scroll naar boven