Kinderarmoede – Hand met cirkel bereikte al 300.000 Belgen


Een stoet bekend volk laat dezer dagen zijn hand zien met een cirkel erop. Kedist Deltour was er als eerste bij. Geen betere ambassadeur in de strijd tegen kinderarmoede dan miss België, die als kind zelf honger leed.

De Standaard


Een grote groep kinderen in België groeide op in armoede. Ruim een half miljoen, of liefst één kind op de vijf volgens Pelicano, de stichting achter de Week tegen Kinderarmoede. Dit jaar poseert acteurskoppel Filip Peeters en An Miller voor de campagne, met hetzelfde (model)kind met wie ook Kedist Deltour (24) poseert. Inclusief de cirkel van de armoede op de hand, die doorbroken moet worden met een pijl die van onder naar boven in de hoopvolle richting loopt.

Siska Schoeters.  weektegenkinderarmoede.be

Pijn door de honger

‘Vóór ik miss België werd, wou ik al kinderen helpen. Toen Pelicano me contacteerde vanwege mijn achtergrond twijfelde ik niet’, aldus Deltour. Toen ze zeven jaar was, overleed haar moeder in Ethiopië. ‘Na haar dood was er niemand meer die de school betaalde, en liepen we vaak op straat. Echt bedelen deden we niet, maar als je af en toe eten van iemand krijgt, voelt het wel zo. Ik zie me nog staan voor een fruitkraam in Addis Abeba, met mijn zusje op de rug en broertje aan de hand. Ik heb soms pijn gehad door de honger, ja.’

Rond haar tiende werden Kedist Deltour, haar zus en broer onder de vleugels genomen door een West-Vlaams koppel. Onlangs deelde de miss in een Ieperse school brooddozen uit, ‘iets wat we in Ethiopië nooit hadden’. Dat de actie-met-de-cirkel weerklank krijgt bij veel bekende Vlamingen (velen van hen met kinderen) vindt Deltour hartverwarmend.

‘Ik zag het symbool inderdaad al héél vaak passeren, echt leuk om te zien dat zoveel mensen hun steentje bijdragen. Ik heb zelf ook al sms’en gestuurd. Kinderarmoede blijft vaak verborgen, en ik snap dat: soms durf je niet buitenkomen uit schaamte. Tegelijk wordt alles duurder. En kan je als individu ook niet aan iedereen apart geld geven.’

Lien Van de Kelder.  weektegenkinderarmoede.be

Gezocht: zorgpartners

Om de strijd tegen kinderarmoede niet oeverloos aan te gaan, werkt Pelicano met donateurs en zorgpartners: instellingen als scholen die als tussenstation fungeren. Zo’n 1.400 kinderen krijgen op die manier onderwijs of onderdak. Maar er is een zorgwekkende trend. Sinds de eerste coronaversoepelingen zag Pelicano het aantal hulpaanvragen meer dan verdubbelen. Vooral in grootsteden zijn er te weinig zorgpartners, en blijft armoede onzichtbaar. Het is een vicieuze cirkel waaraan Kedist Deltour dankzij adoptie wist te ontsnappen.

‘Het lijkt een paradox: waar de nood het hoogst is, lijkt de ondersteuning het minst nabij. We stevenen af op een dramatisch gebrek aan zorgpartners’, zegt directeur Chris Hoorne. Vooral in Antwerpen en Brussel hoopt men snel op meer partners. Ook in Leuven kan het beter. Vanuit Harelbeke kijkt ook miss België vooruit. ‘Ooit wil ik zelf kindjes, ja. Niet één kind moet armoede kennen, zeker niet in een land als België.’

Handen met cirkel bij Jan Verheyen, Michaël Pas en Francesca Vanthielen.   

weektegenkinderarmoede.be

Bron: De Standaard

Naar boven

Naar de website


Scroll naar boven