Apache – Koen Kennis tast diep in subsidiebuidel voor Antwerpse hotel- en eventsector


Het Antwerpse college heeft de komende vijf jaar naar schatting 2,5 miljoen euro veil om het congrestoerisme in de stad te stimuleren. Die zeer forse subsidieverhoging voor de lobby- en belangenorganisatie van de hotel- en eventsector komt er op het moment dat de stad knipt in de cultuursubsidies.

Tom Cochez – Apache


Antwerps schepen voor Toerisme Koen Kennis (N-VA) heeft wel wat geld veil voor de Antwerpse hotel- en eventsector.

Vooral de constructie waarbij toeristentaksen worden doorgeschoven naar vzw Antwerp & Partners Convention Bureau, de vernieuwde lobby- en belangenorganisatie van de sector, roept vragen op.

Toeristen die in Antwerpen overnachten zagen in 2021 de verblijfstaks met 0,55 euro toenemen.

‘De stad lijkt een taks op te leggen op bestelling van de hotels in de hogere prijsklasse’

Niel Staes (Groen):

Wie in een Antwerps hotel overnacht, betaalt intussen een toeslag van 2,8 euro per nacht. Kampeerplekken rekenen 1,05 euro aan.

Eind september werd duidelijk wie de bestemmeling wordt van die extra inkomsten: het college stemde toen in met de ondertekening van een contract met Antwerp & Partners Convention Bureau.

Die vzw heeft als opdracht het congrestoerisme in Antwerpen verder uit te bouwen. Daarvoor zal de organisatie tot 2027 jaarlijks de extra inkomsten uit de verhoogde verblijfstaks ontvangen.

“De stad lijkt een taks op te leggen op bestelling van de hotels in de hogere prijsklasse”, zegt gemeenteraadslid Niel Staes (Groen) over de constructie.

Dit jaar krijgt APCB van de stad op die manier 238.514,10 euro. Die inkomsten werden berekend op basis van het aantal overnachtingen in ‘coronajaar’ 2021.

Vanaf volgend jaar zal dat bedrag fors toenemen, tot naar schatting meer dan een half miljoen euro per jaar.

De sterren voor het toekomstige budget staan alvast gunstig. Afgelopen zomer werden in Antwerpen al bijna drie kwart meer overnachtingen geboekt dan in 2021.

Bovendien steeg het aantal beschikbare bedden de voorbije jaren sterk, vooral ook in het luxesegment met hotels zoals Sapphire House in de Handelsbeurs en Botanic Sanctuary Antwerp in de Botanische Tuin.

Flagship events

APBC mag dus de komende jaren rekening houden met ruwweg een half miljoen euro aan inkomsten, afkomstig uit de kas die gespijsd wordt met de verhoogde verblijfstaks.

In ruil moet APBC “Antwerpen tot een aantrekkelijke en vooruitstrevende stad voor congressen binnen Europa” maken.

In de zeer beknopte overeenkomst tussen de stad Antwerpen en APBC wordt nauwelijks of niet gespecificeerd wat de vzw in ruil voor de forse subsidies moet doen

In de amper vier A4’tjes tellende overeenkomst die de stad daarover afsloot met APBC wordt nauwelijks of niet gespecificeerd wat de vzw in ruil voor de forse subsidies moet doen.

Algemeen klinkt het enkel dat APBC “een toename van het aantal overnachtingen binnen meeting- en congrestoerisme” beoogt en de verblijfsduur wil stimuleren.

Concrete verplichtingen zijn er niet. Hoogstens wordt de ambitie gedefinieerd om tegen het einde van de overeenkomst, eind 2027 dus, jaarlijks drie meerdaagse flagship events met meer dan 1.000 deelnemers naar Antwerpen te halen en jaarlijks minimaal tien meerdaagse congressen met meer dan 500 personen naar Antwerpen te halen.

Tegen eind januari zou APCB een begroting en een actieplan moeten voorleggen met daarin een overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten.

Prospectie

Iets meer duidelijkheid over wat de stad Antwerpen concreet verwacht van APCB is te vinden in de nota Ondersteuning congressen stedelijk acquisitiebeleid dat het (vorige) Antwerpse college in juli 2018 goedkeurde.

Die nota legt vast hoe de stad congresorganisatoren, meeting- en eventplanners wil informeren en begeleiden bij hun zoektocht naar faciliteiten voor hun congressen. Concreet is er sprake van een “actief prospectiebeleid”. Maar bij dat beleid komt APCB pas helemaal achteraan de ketting.

Toerisme Vlaanderen neemt immers de rol van ‘lead researcher’ op zich en gaat op zoek naar opportuniteiten.

Daarna volgt de stadsdienst Ondernemen en Stadsmarketing/Visit Antwerpen. Als ‘lead developer’ spreekt die stadsdienst concrete organisaties aan en werkt ze de voorstellen uit.

APCB tenslotte, neemt de rol van ‘bid manager’ op om de praktische organisatie van de offerte te regelen.

Geen informatie

Voor gelijkaardig werk ontving de vzw de voorbije jaren jaarlijks ongeveer 20.000 euro.

Waar het bedrag dat de komende jaren tot 25 keer hoger ligt, voor aangewend zal worden, blijft onduidelijk.

Enkel de eerdergenoemde drie meerdaagse flagship events tegen eind 2027 en de minimaal tien “meerdaagse congressen met meer dan 500 personen” worden als vrijblijvende ambitie geformuleerd.

APBC heeft nog geen zicht op het totaal aantal congressen in Antwerpen

Ligt de lat daarmee hoog? Om dat in te schatten, is het belangrijk te weten hoeveel congressen er de vorige jaren al doorgingen in Antwerpen en hoeveel daarvan meer dan 500 of 1.000 deelnemers lokten.

Dat blijkt allerminst een evidente vraag te zijn voor APBC.

“We hebben deze informatie niet onmiddellijk beschikbaar”, klinkt het. “We gaan deze informatie sowieso verzamelen tegen het einde van het jaar als er wat meer tijd voor is.”

Ook de vraag naar concrete plannen waarmee APBC wil inzetten op (meerdaags) congrestoerisme blijft onbeantwoord.

Positief verhaal

Op concrete cijfers mag het dan wachten zijn, de structuur om de subsidies te ontvangen binnen APBC werd de voorbije maanden wel al volledig op punt gezet.

Op 25 oktober vond een algemene vergadering plaats van Antwerp Convention Bureau. Daarbij werd beslist om de naam te wijzigen in het huidige Antwerp & Partners Convention Bureau, de statuten aan te passen en een nieuw bestuur samen te stellen met het oog op de gewijzigde situatie.

Volgens Antwerps toerismeschepen Koen Kennis (N-VA) gaat het om een ‘logisch’ en ‘positief verhaal’

APCB telt vier bestuurders:

  • Didier Boehlen zetelt in het bestuur namens de vzw Antwerp Hotel Association, de lobby- en belangenorganisatie van Antwerpse hoteliers. 
  • Dries Herpoelaert zetelt namens KMDA, zeg maar de Zoo van Antwerpen die ook congresruimtes aanbiedt in de zoo en de Koningin Elisabethzaal uitbaat.
  • Namens Easyfairs zetelt Dirk Van Roy. Easyfairs is uitbater van onder meer Antwerp Expo.
  • Het vierde – nieuwe – bestuurszitje is voor Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van werkgeversorganisatie VOKA Antwerpen-Waasland.

In oktober werd de samenwerking tussen APCB en de stad officieel voorgesteld.

Eind vorige maand stelde Niel Staes bevoegd schepen Koen Kennis enkele vragen, vooral over de grootte van het subsidiebedrag en het financieringsmechanisme.

Kennis antwoordde toen dat de verhoging van de verblijfstaks vorig jaar kaderde in een afspraak met de hoteliers om die inkomsten door te schuiven naar de vzw. Dat levert volgens de schepen een win-win op.

“We stimuleren de sector zelf. Als zij het goed doen als sector dan gaan ze meer middelen krijgen om een verdere verbetering in te zetten. Dat is een heel logisch verhaal. Als stad gaan we er ook iets van zien. Onze citytaks (sic.) gaat immers mee omhoog. Dit is alleen maar een positief verhaal.”


Tom Cochez stond mee aan de wieg van De Werktitel, het latere Apache. Vandaag werkt hij als redacteur.


De sfeer was goed bij de oprichting van Antwerp & Partners Convention Bureau in oktober 2022. (© Ronny Mullens (Antwerps Persbureau))Lees ook

Vul hieronder de zoekopdracht Apache in en vind meer berichten.


Bijhorende Website

puzzle, heart, love-1721592.jpg

Onderweg 2.0


Bron: Apache

Naar Facebook

Naar de website


Scroll naar boven