Meneerke van Buizegem

De sage en de viering

De sage

De oorspronkelijke eerste kerk van Edegem bevond zich op het grondgebied van Buizegem, een gehucht van het huidige Edegem. Toen deze kerk voor een paar honderd jaar afbrandde, eisten de bewoners van Edegem – het huidige centrum – dat de kerk zou opgebouwd worden te Edegem, omdat daar veel meer mensen woonden dan in Buizegem.

Daar moet heel wat kabaal zijn gemaakt toentertijd tussen de mensen van Edegem en Buizegem, om de kerk te krijgen waar zij ze liefst zagen.

Tenslotte hebben die van Edegem het pleit gewonnen, want de nieuwe kerk, de huidige St.-Antoniuskerk, werd opgetrokken te Edegem, tot grote verontwaardiging van de mensen van Buizegem.

Hun verontwaardiging ging vooral uit naar Mijnheer van Buizegem, die de cijnshoeve ‘Buizegem’ bewoonde, die afhing van de kasteelheer van Cantincrode.

Zij verweten Mijnheerke van Buizegem, dat hij hun belangen niet genoegzaam had verdedigd en dat hij de schuld was dat de nieuwe kerk te Edegem werd opgetrokken. 

Om aan hun verontwaardiging lucht te geven, hebben zij een levensgrote, aangeklede pop gemaakt, die op een lange staak van ca. 10 m aangebracht en vervolgens in de hoogste boom van Buizegem geplaatst, zodat die pop boven huizen en bomen uitstak en van verre zichtbaar werd gedurende de ganse maand mei.

De pop had een arm gestrekt en deze wees naar de plaats waar de kerk van Buizegem had gestaan. Door die pop werd de Heer van Buizegem aan de kaak gesteld en daarmede wilden die van Buizegem bedoelen, welk de houding van de heer van Buizegem moest zijn geweest en waar de kerk had moeten staan : dààr en nergens anders.

Dat we hier voor een historische sage staan, d.w.z. een uit het volk opgekomen verhaal met een historisch bestanddeel, dat door de fantasie werd uitgebreid of gewijzigd, lijdt geen twijfel.

Wij zijn de mening toegedaan, dat sage en gebruik iets meer dan 100 jaar oud zijn.

Nadat het gebruik enigszins in verval was geraakt, namen de bewoners van de Buizegemhoeve tijdens het interbellum (de periode tussen de twee wereldoorlogen) het initiatief om het feest nieuw leven in te blazen.

Nu wordt ‘Meneerke’ ieder jaar op 30 april feestelijk in de boom gehangen op het recreatiedomein Romeinse Put onder toezicht van het gemeentelijk feestcomité en met medewerking van de Edegemse Kring voor Heemkunde en andere lokale verenigingen.

Bron: Dr. R. Van Passen, Geschiedenis van Edegem, 1974 Edegem, p. 66.

Bron: Gemeente Edegem

Historisch Archief Edegem

Pierre Hens

Erfgoed Zuidrand

Viering

Elk jaar op 30 april
Onder leiding van Fanfare Moed en Volharding
Beelden: FotoFilmclub Edegem VZW

Foto´s VisionOn Marc

For ever young

Genietend van de lente,
in de herfst van mijn leven.

Sitemap – Blog – Home
 
Scroll naar boven