Edegem – Bouwplannen voor Beerschotsite doen stof opwaaien in Edegem – Een aanslag op onze levenskwaliteit


In Edegem zijn er plannen om te bouwen op de Beerschotsite. Dat is een ongebruikte hectare grond tussen de Lente-, Herfst- en Zomerlei en de Hovestraat. Een projectontwikkelaar bekijkt er de mogelijkheid om drie woonblokken te plaatsen. De bouwplannen zijn nog niet afgeklopt, maar de buurt maakt zich toch al zorgen om het project. “Het is een aanslag op de levenskwaliteit van de omwonenden”, zegt Sven Van Baarle, één van de Beerschotburen.

Saar Van Olmen – GVA


De intussen al 16 jaar leegstaande Beerschotsite is voor mensen uit Edegem-centrum een bekend gegeven. Van 1968 tot 2006 was het de thuisbasis van Royal Beerschot Tennis & Hockey club.

De villa en omliggende tuin waren voorheen in het bezit van familie Stilmont-De Potter. Er staan zeven bomen die meer dan honderd jaar oud zijn. Volgens de buurtbewoners echte monumenten.

“Er zijn trouwens nog meer waardevolle bomen te vinden”, zegt Sven Van Baarle.

Begin 2022 kreeg de buurt te horen dat er landmeters op de site waren gesignaleerd. Buurtcomité De Beerschotburen ging direct kijken wat er aan de hand was.

“In een collegebesluit van juni vorig jaar zijn er blijkbaar randvoorwaarden opgesteld voor de site waar wij als buurtbewoners helemaal niets vanaf wisten. We wisten alleen dat er gebouwd kon worden”, zegt Beerschotbuur Maarten Verhezen.

“Drie bouwvolumes met vier bouwlagen en een ondergrondse parking vinden we echt buitensporig.”

Handtekeningenactie

Vanuit een collectieve bezorgdheid werd een eerste handtekeningenactie opgestart, waarna de gemeente begin mei besloot een infoavond te organiseren. De Antwerpse projectontwikkelaar Antonissen Development Group mocht daar zijn plannen komen voorstellen.

“Ik heb op zo’n infoavond nog nooit zo veel mensen bij elkaar gezien”, zei een ambtenaar van de gemeente.

178 buren waren naar het gemeentehuis afgezakt voor wat een emotionele avond zou worden. Op de vergadering liet een groot deel van de buren duidelijk horen dat ze tegen het project waren. Al zegt de projectontwikkelaar dat hij ondertussen ook positieve reacties heeft gekregen.

De villa op de Beerschotsite in 1928.
De villa op de Beerschotsite in 1928.  
© Historisch Archief Erfgoed Edegem

Wat zijn zoal de voornaamste bezorgdheden? “De bouwplannen zijn levensbedreigend voor zo goed als alle bomen op het terrein. Ook de impact van de verkeersstroom van de ondergrondse parking met in- en uitrit aan de Hovestraat is nog totaal niet onderzocht”, zegt Beerschotbuur Stefan Knecht.

Volgens de ontwikkelaar werd de site wel degelijk volledig bestudeerd, inclusief een licht- en schaduwstudie waaruit blijkt dat de geplande ontwikkeling een “zeer beperkte impact” zou hebben op de buurt.

“Daarnaast hebben we een bomeninventaris laten maken door een erkend boomchirurg. Wij gaan ervoor zorgen dat we de kwalitatieve bomen maximaal behouden en de volledige site verder aanvullen met hoogwaardig groen.”

De in de plannen voorziene ondergrondse parking komt volgens de ontwikkelaar, net zoals de inplanting van de gebouwen, alleen op en onder de tennisvelden terecht.

Bomen op de Beerschotsite.
Bomen op de Beerschotsite. 
© Sven Van Baarle

“We hebben nota genomen van de opmerkingen”, zegt Sven Potvin, CEO van Antonissen.

“Veel mensen willen in Edegem wonen en momenteel is er daar te weinig aanbod. In het vergunningstraject waren wij trouwens niet verplicht om zo’n infomoment te organiseren vooraleer tot indiening van de omgevingsvergunning wordt overgegaan. Maar wij vinden het belangrijk om transparant te zijn en alle meningen te kennen. Er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen.”

Tijd tot 30 juni

“Bij het afsluiten van de meeting kwam de belofte van schepen Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA) en schepen Albert Follens (N-VA) dat ze met de bezorgdheden terug zouden gaan naar de gemeenteraad.

Daarbij werd verzekerd dat we hiervoor uitgenodigd zouden worden”, zeggen de buren.

Maar een paar weken later kregen de buurtbewoners een brief in de bus waar instond dat er alleen participatie kon zijn online. Opmerkingen mochten tot 30 juni worden doorgestuurd.

Dat vindt het comité niet voldoende, het vraagt een veel transparantere participatie.

“We begrijpen de bezorgdheden van de buurt”, zegt de burgemeester.

“Wat wij nu willen doen, is ernaar luisteren, eind november een inventaris maken van alle opmerkingen en wachten op de plannen van de ontwikkelaar. Want er is nog geen aanvraag ingediend.”

De burgemeester voegt daar nog aan toe dat het gaat om een groen gebied. “Elke vorm van verandering zal altijd bezwaren met zich meebrengen.”

Bomen op de Beerschotsite.
Bomen op de Beerschotsite. © Sven Van Baarle

“De plannen zijn disproportioneel”, zegt Van Baarle.

“Overleg over de eventuele ontwikkeling van zo’n waardevolle Edegemse site moet vooraf gebeuren, niet achteraf. Mogelijke bouwplannen dienen alleszins ondergeschikt te zijn aan de randbebouwing én aan het behoud van het bomenbestand, de noden van de buurt enzovoort.”

De Beerschotburen hebben vorige week 274 schriftelijke bezwaarschriften bij de gemeente ingediend met de vraag om voorafgaandelijk een overleg te organiseren. Ze overwegen eventueel ook een juridische confrontatie. Al hopen ze dat het zo ver niet hoeft te komen.


Beerschotburen Maarten Verhezen, Sven Van Baarle en Stefan Knecht. © svo

Lees ook

Vul hieronder de zoekopdracht Beerschot in en vind meer berichten.


Bron: GVA

Naar Facebook

Naar de website


Scroll naar boven