Gaza – 200 prominenten manen regering aan tot actie – Stop de humanitaire crisis in Gaza


Te midden van de escalerende humanitaire crisis in Gaza en na het dodelijk ziekenhuisbombardement in Gaza-stad, roepen tweehonderd academici en andere prominenten de Belgische regering op tot meer actie.

‘Onze regering moet de humanitaire initiatieven van de Verenigde Naties ondersteunen om hulp tot bij de noodlijdende bevolking van Gaza te brengen.’

Eva Brems, Piet Hoebeke e.a.

De Morgen


Op dit moment voltrekt zich een humanitaire crisis in Gaza. Al dagenlang bombardeert Israël het dichtbevolkte gebied, dat volledig afgesloten is van elektriciteit, water en voedselvoorziening.

De gevolgen hiervan zijn niet te overzien.

Wie geen toegang heeft tot die basisvoorzieningen, heeft weinig kans tot overleven. Ook communicatie met de buitenwereld wordt onmogelijk gemaakt.

Dinsdagavond vielen meer dan vijfhonderd doden in het Al-Ahli-ziekenhuis, het hoogste dodental van alle incidenten in Gaza van de afgelopen dagen.

Het ziekenhuis werd gebombardeerd terwijl het al overspoeld werd door duizenden Palestijnen die onderdak zochten. Israël ontkent de aanval.

NOODTOESTAND

De Israëlische regering draagt een grote verantwoordelijkheid voor deze humanitaire crisis in Gaza.

“Er zal geen elektriciteit zijn, geen eten, geen medicijnen, geen brandstof, geen water. Alles wordt afgesloten. We vechten tegen menselijke beesten en we zullen ons daarnaar gedragen”

Aldus de Israëlische defensieminister Yoav Gallant.

De duizenden slachtoffers van de bombardementen kunnen in dergelijke omstandigheden, zonder een veilige humanitaire corridor, natuurlijk niet verzorgd worden.

Toegang tot zorg is nochtans een mensenrecht.

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat het gezondheidssysteem in de Gazastrook op een breekpunt staat:

“Een humanitaire corridor is noodzakelijk om ongehinderde toegang te garanderen voor gezondheids- en humanitaire voorraden, evenals voor personeel, en de evacuatie van patiënten en gewonden.”

In een recente verklaring roepen de mensenrechtenexperten van de Verenigde Naties Israël op om de humanitaire crisis te stoppen.

“Wij veroordelen het achterhouden van essentiële voorraden zoals voedsel, water, elektriciteit en medicijnen. Dergelijke acties zullen een ernstige humanitaire crisis veroorzaken in Gaza, waar de bevolking nu onvermijdelijk dreigt te verhongeren. Opzettelijke uithongering is een misdaad tegen de menselijkheid.”

Het is de plicht van onze regering om deze oproep te steunen en te versterken.

SCHENDINGEN INTERNATIONAAL RECHT

Binnen het internationaal humanitair recht dat de basisregels van gewapende conflicten voor alle Staten vastlegt, zijn de principes van:

 • Onderscheid (het verplicht onderscheid maken tussen strijdkrachten en burgers)

 • Proportionaliteit (het menselijk leed dat wordt veroorzaakt door een militaire actie moet proportioneel zijn met het verwachte rechtstreekse militaire voordeel)

 • Voorzorg

fundamenteel

Noch Israël, noch Hamas houdt zich aan deze fundamentele principes.

Hamas is echter niet de Palestijnse Autoriteit.

Op grond van VN-resolutie 37/43 heeft het Palestijnse volk weliswaar het recht om zich te verzetten tegen de koloniale bezetting van Israël “op alle mogelijke manieren, waaronder gewapende strijd”, maar geeft dit geen vrijgeleide om de principes van het humanitair oorlogsrecht te schenden.

Hoewel Israël ontkent burgerdoelwitten te viseren, is zijn verregaande vernietiging een terugkerende realiteit in het dichtbebouwde Gaza.

In de vijf oorlogen die Israël in Gaza heeft gevoerd (2008, 2012, 2014, 2021, 2023), werden een enorme hoeveelheid civiele doelwitten geraakt en vielen duizenden doden, waarvan een derde vrouwen en kinderen.

Ook ditmaal schrikt Israël er niet voor terug om ziekenhuizen, moskeeën, scholen en grote woontorens aan te vallen.

Ondertussen zijn er al meer dan duizend Palestijnse kinderen gestorven en zitten de ziekenhuizen zonder elektriciteit.

Binnen Gaza zijn honderdduizenden Palestijnen op de vlucht. Zij schuilen voornamelijk in scholen, hoewel ze daar ook niet veilig zijn.

Na zestien jaar onwettige blokkade, zijn de Palestijnen in Gaza uitgeput. De VN veroordelen de willekeurige militaire aanvallen van Israël op de Palestijnse bevolking van Gaza.

Zelfs het Internationale Rode Kruiscomité, dat zich zelden zo uitspreekt, geeft aan dat de instructies van de Israëlische autoriteiten aan de bevolking van Gaza-stad om onmiddellijk hun huizen te verlaten, gekoppeld aan de volledige belegering waarbij hen expliciet voedsel, water en elektriciteit wordt ontzegd, tegen het internationaal humanitair recht is.

EERST STAAKT-HET-VUREN, DAN EINDE AAN BEZETTING

In eerste instantie moet er een einde komen aan het geweld.

We roepen onze regering op om alle mogelijke diplomatieke middelen aan te wenden ter ondersteuning van een onmiddellijk staakt-het-vuren.

Tezelfdertijd moet onze regering de humanitaire initiatieven van de Verenigde Naties ondersteunen om hulp tot bij de noodlijdende bevolking van Gaza te brengen.

Zodra de wapens zwijgen, moet ons land zich ook inzetten voor een duurzame oplossing.

De VN-mensenrechtenexperten herinnerden de internationale gemeenschap aan hun verantwoordelijkheid:

“Prioritair zijn het herstel van internationale legaliteit, verantwoording, en respect voor de menselijkheid en waardigheid van iedereen, hierin begrepen het beëindigen van de militaire bezetting door Israël”.


Een tweehonderd professoren, artsen/zorgverleners, juristen en academici onder wie

 • Eva Brems (professor mensenrechten UGent),
 • Piet Hoebeke (decaan geneeskunde UGent),
 • Wouter Arrazola de Oñate (arts-onderzoeker),
 • Koenraad Bogaert (professor UGent),
 • Gert Van Hecken (professor Universiteit Antwerpen),
 • Tom Decorte (professor UGent),
 • Stephanie De Maesschalck (professor UGent),
 • Idesbald Goddeeris (professor KU Leuven),
 • Lieven De Cauter (professor KU Leuven),
 • Thomas Van Riet (professor KU Leuven),
 • Alexis Deswaef (advocaat),
 • Janneke Ronse (voorzitter Geneeskunde voor Het Volk),
 • Hanne Bosselaers (huisarts Geneeskunde voor Het Volk),
 • Timo Lehaen
 • Lies Michielsen (advocaten Progress Lawyers Network).

Blik vanuit Sderot op de noordelijke Gazastrook.
Beeld AFP

Lees ook

Hamas – David Grossman – Ik wil niet langer vertoeven in een wereld die zulke monsters toelaat om te bestaan
Hamas – Arnon Grunberg – Hamas heeft deze oorlog al gewonnen

Lees ook

Vul hieronder de zoekopdracht Hamas in en vind meer berichten.


Bron: De Morgen

Naar Facebook

Naar de website


Scroll naar boven