Het Hannah Arendt Instituut heeft een nieuwe voorzitter


Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen, werd door de Algemene Vergadering aangeduid als nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee VUB-rector Caroline Pauwels op, die ons te vroeg ontviel. Jan Danckaert, huidig rector van de Vrije Universiteit Brussel, wordt ondervoorzitter.

Team Hannah Arendt Instituut


Herman Van Goethem

  • Is historicus, jurist en hoogleraar.

  • In 2012 lag hij als curator aan de basis van Kazerne Dossin, het Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten.

  • Tot in 2016 combineerde hij zijn hoogleraarschap aan de Universiteit Antwerpen met de functie van Conservator en Algemeen Directeur van Kazerne Dossin.

  • Sinds 2016 is hij rector van de Universiteit Antwerpen.

Herman Van Goethem stond drie jaar geleden samen met Caroline Pauwels aan de wieg van het Hannah Arendt Instituut.

Hun gedeelde geloof in de kracht van wetenschap bracht hen ertoe een instituut op te richten dat de brug zou slaan tussen wetenschap en praktijk.

Met Hannah Arendt als inspirerende gids.

Geen betere persoon, dus, om na het afscheid van Caroline, de fakkel over te nemen.


Herman Van Goethem:

“Nu, meer dan ooit, hebben wetenschap en praktijk elkaar nodig. De maatschappelijke uitdagingen zijn immers groot en de oplossingen liggen niet voor de hand.

In tijden van desinformatie en snel toenemende polarisatie is het belangrijk in te zetten op feitelijkheid en dialoog.

Dat is niet alleen de kern van een stevige democratie, het is ook een wezenlijk doel van onze werking: eenieder betrekken in het debat over mens en samenleving.

We willen professionals, beleidsmakers en burgers inspireren om aan de slag te gaan met wetenschappelijke inzichten rond burgerschap, stedelijkheid en diversiteit.

Of, om het met de woorden van Hannah Arendt te zeggen, wetenschap inzetten om ‘relaties tot stand te brengen en nieuwe werkelijkheden te scheppen.’

Samen, in pluraliteit en verbondenheid, hebben we immers de grootste impact.

Ik kijk er enorm naar uit om als voorzitter, samen met de raad van bestuur en adviesraden, maar vooral ook met de schitterende ploeg van medewerkers en onderzoekers, verder te bouwen aan de toekomst van ons instituut.”

– Herman Van Goethem

Ook wij kijken uit naar de hernieuwde samenwerking en wensen Herman alle succes in zijn nieuwe rol!
 
Hartelijke groeten,

Team Hannah Arendt Instituut


PS: Twee jaar geleden brachten we Herman Van Goethem en Caroline Pauwels samen rond de tafel tijdens onze allereerste Table Talk. Daarin hadden we het onder meer over het waarom van het Hannah Arendt Instituut en de rol van wetenschap in een snel veranderende maatschappij.
Meer dan de moeite waard om te (her)bekijken.“Macht wordt alleen verwezenlijkt waar woord en daad niet uit elkaar gegaan zijn, waar woorden niet leeg zijn, en daden niet brutaal, waar woorden niet gebruikt worden om intenties te verbergen, maar om werkelijkheden te onthullen, en waar daden niet gebruikt worden om geweld te plegen en te vernietigen, maar om relaties tot stand te brengen en nieuwe werkelijkheden te scheppen.” 

– Hannah Arendt
De Menselijke Conditie

De menselijke conditie

Herman Van Goethem

Lees ook

Herman Van Goethem – Rector universiteit Antwerpen
Herman Van Goethem – Het besef dat het leven broos is, heeft mijn engagement versterkt

Vul hieronder de zoekopdracht Hannah Arendt in en vind meer berichten.


Welkom op Facebook

Naar de website


Scroll naar boven