Stijn De Paepe – Onder zware draperieën, vele meters van elkaar, spreken president en tsaar over vredesstrategieën


Stijn De Paepe zorgt ook postuum voor vervoering en ontroering

Stijn De Paepe – De Morgen


MACRON BIJ POETIN

Onder zware draperieën,
vele meters van elkaar,
spreken president en tsaar
over vredesstrategieën.

Want het oog wil ook wel wat
en wat lijken ze manmoedig –
maar de sfeer is zo warmbloedig
als het lege tafelblad.

HONORIS CAUSA

Het regent nu verwijten
aan universiteiten
betreffende hardnekkige
handtastelijke feiten.

Men tracht er claims en sporen
vaak in de kiem te smoren
en houdt er alles nog het liefste
onder professoren.

THEN AND NOW

De draagster van de Britse kroon
– zeven decennia op de troon! –
is met zo’n staat van dienst dan wel
al zoetjesaan een boel gewoon:

het is beslist geen piece of cake
sinds Johnson ’t parlement bestreek.
Toen zij maar net kwam piepen, zag ze
Winston Churchill elke week!

VERENIGD VLAANDEREN

We zijn een lappendeken
van dorpen, stadjes, streken,
van intercommunale,
provinciale losse steken,

waardoor het niet wil lukken
iets krachtig door te drukken
dus worden we thans opgedeeld
in vijftien éxtra stukken!

Hernieuwde synergieën!
Je kunt hier wel niet skiën,
maar ‘t stikt hier toch maar mooi
van de bestuurlijke genieën.

OLYMPISCHE WINTERSPELEN 2022

CSTennis. Maskerplooien.
Telewerken met twee ukken.
Energiefactuurpropgooien.
Om ter meeste kledingstukken.

Snelzelftesten. Wissermikken –
eerst in neuzen, dan in kelen.
Langeafstandsboosterprikken.
‘t Worden leuke Winterspelen!

WITLOFZANG

Gestoofd, gestoomd, gebakken,
gesmoord of puur natuur…
Het loof waarnaar wij snakken!
Uit eigen streek! Niet duur!

Al duurt het altijd even:
je lust het mettertijd
en slikt – zo is het leven –
dat beetje bitterheid.

VOL GAS VOORUIT

Een lichtpunt in de duisternis –
zo helend en hoopgevend is
de nooit genoeg te prijzen schoonheid
van een Belgisch compromis.

De een wil y, de ander x,
een derde heeft een idee-fixe
en nummer vier wil noppes, dus
het resultaat is twee keer niks!

ROYAAL STANDJE

Boris Johnson die krijgt klop,
struikelt, valt en staat weer op,
met een werkelijk
verbazende frequentie.

Eindeloos gekissebis –
maar wat ík mij afvraag, is:
hoe de sfeer zit
bij de Queen op audiëntie…

VOGELTELLING

Er is goddank, zoals voorspeld,
weer flink gevogeld en geteld –
een stevige traditie
ondertussen!

Al telde men helaas, zo bleek,
in deze wijdvermaarde streek
een stuitende hoeveelheid
dooie mussen.

POETIN & CO.

Zo is ’t altijd al gegaan
en zo zal het altijd blijven –
wat historici beschrijven,
wat er in de krant zal staan.

Mannen met een hart van steen
en een ruimbemeten ego
spelen laconiek Stratego
met de wereld om hen heen.

Winnaars, machtig en infaam,
die de spelregels verzinnen
of omzeilen om te winnen.
De verliezer heeft geen naam.

KLOKSLAG

Het is zover! Hoera! Olé!
Er is nog eens goed nieuws. Santé!
U mag vanaf vanavond krék
een uurtje langer op café!

Tot middernacht, luidt het sermoen.
Ik zou daar maar mijn best voor doen
of u verliest een muiltje en
uw wagen wordt weer een pompoen.

GEDICHTENDAG

Lees Gezelle, Kouwenaar,
Komrij, Gerhardt, Claus, Van hee,
Bloem, Van Leeuwen, Schmidt, Verhaar,
Barnard, drs. P,

Elsschot, van der Graft, Marie,
Moeyaert, Wilmink, Bijns, Verwey,
Pfeijffer, Dorrestijn, Rawie,
of desnoods dit vers van mij.

FLEXI-JOB

De meester van de tweede klas,
die net uit quarantaine was,
kwam aan en zag tot zijn verdriet:
nu is de tweede klas er niet!

Gelukkig kon de man meteen
deeltijds aan ’t werk met klassen 1
en 3 en 6, als buschauffeur,
als turnleraar én directeur!

WAAR WAREN WE GEBLEVEN?

Als ik goed ben ingelicht,
is het einde nu in zicht,
raakt het virus in het slop,
doemt Het Rijk Der Vrijheid op.

Niets te vroeg, wat ik je brom –
maar weet iemand nog waarom
men elkaar de les steeds las
voor de pandemie er was?

MENINGSUITING

Kabaalmakers tegen
een pas of een spuit
verwondden agenten
en vochten voluit.

Een stoet van vernieling
besmeurde de stad.
Dat is wat ze noemen
een open debat.

CORONAKINDERTJES

Wie ’t lot is beschoren
te worden geboren
in niet te benijden
pandemische tijden

ziet maskers die koppen
vervaarlijk verstoppen,
maar hoeft ondertussen
geen tantes te kussen

en nonkels noch neven
een pakkerd te geven.
Elk nadeel heb toch
zijn voordeel alsnog.

WERK AAN DE WINKEL

Als men eindelijk eens klaar is
na dit vrijdags comité
en de barometer daar is,
is het tijd voor fase 2!

Elke noodlijdende sector
krijgt, en beter vroeg dan laat,
een gebakkenluchtdetector
én een prietpraatthermostaat.

ISOLEERLINGEN

Het virus blijft maar zinderen
en maakt het onderwijs onklaar:
van basisschool tot middelbaar
blijft het de voortgang hinderen.

Maar de obstakels minderen!
Er zijn dan wel geen leraars, maar
dat euvel heft zich op zowaar:
nu zijn er ook geen kinderen.

DEAN

Nee, zo hoort het niet te lopen.
Alles stond nog te gebeuren.
Alle wegen lagen open.
Te verkennen. Uitentreuren.

En er viel nog veel te dromen.
Sprookjesbossen. Spelplezier.
Maar je bent ons bruut ontnomen
en nu blijf je altijd vier.

WELKOM IN WARM VLAANDEREN!

Welkom in warm Vlaanderen!
Hier is de burger koning!
Wij dragen samen zorg voor u
en voor uw tweede woning!

Welkom in warm Vlaanderen,
waar Vlamingen gelijk zijn!
Zolang ze maar gezond en wit
en goed behuisd en rijk zijn!

MONOPOLIE

De maandag
is blauw.

De toekomst
is zwart.

Het leven
is lijden.

Ga verder
naar ‘Start’.

LAST MAN STANDING

Zoals het tegenwoordig gaat,
krijgt iedereen het vroeg of laat.
De curve stijgt, de kaart kleurt rood,
het aandeel was nog nooit zo groot.

Langs moeders kant, langs vaders kant
kreeg iedereen het onderhand.
Ja zelfs een ouwe tante non
bleek net besmet met omikron.

De linkerbuur, de rechterbuur,
de kerkfabriek, het schoolbestuur…
Zelf blijf ik smetteloos en vrij.
Wat heeft dat virus tegen mij?

BIBBERGELD

U werd het links en
rechts misschien gewaar:
dit jaar helaas
geen Dikketruiendag…

Wie reeds zijn energie-
factuur bezag,
die weet: het wordt
een Dikketruienjaar.

BETER LAAT DAN VEEL TE LAAT

De ene weet er niks van
en de ander weet het beter
en een dag na breaking news
is alle info up-to-dater

en de sfeer, die al verhit was,
wordt in razend tempo heter,
maar de redding is in aantocht:
de coronabarometer!

M/V/X

“Ook in Van Dale wordt de taal
waar het maar kan genderneutraal”,
verwittigt men
ons tijdig.

’t Is eigen aan dit tijdsgewricht.
‘Het wijf’, ‘het meisje’ en ‘het wicht’,
die blijven wel
onzijdig.

L’ENFER

Stromae barstte in zingen uit
te midden van het Frans journaal.
De ene vond het magnifiek,
de andere een waar schandaal

dat ernstige journalistiek
met popcommercie werd vermengd.
Zolang het Niels Destadsbader
maar ook niet op ideeën brengt.

VERLOREN MAANDAG

Het is zover. Weer keert het tij.
De kerstboom is ontkleed, verpoot.
De living lijkt ontzettend groot.
De kerstvakantie is voorbij.

Na flink wat weken op de dool
door dorp en stad, langs laan en straat,
dag in, dag uit, van vroeg tot laat,
gaat Omikron voor ‘t eerst naar school!

RONDEEL

Wacht niet op onze overheid,
daar komen enkel vodden van.
De vlammen laaien in de pan.

We voeren een verbeten strijd –
geen die de vijand ruiken kan.
Wacht niet op onze overheid.

Die doet niets en in tussentijd
verzakt en rammelt het bilan.
Eén gulden regel: trek uw plan.
Wacht niet op onze overheid.

OVERLEGCOMITHEEKRANSJE

De regeringen besloten
dat men beter niets besluit.
Ziende blind en onverdroten
vaart men ons de crisis uit.

Raakt het ziekenhuis bedolven?
Brandt het straks in scholen weer?
Ja, het is wat met die golven –
vijfde keer, goede keer!

GEEF HET OP

Al hoor je bij de knappen
inzake wetenschappen,
er zijn zo van die dingen
die we nimmer zullen snappen:

het boek met zeven zegels,
het paargedrag van egels,
de psyche van Jeff Hoeyberghs
en de quarantaineregels.

WORKING 9 TO 5

Ambtenaren moeten leren
tijdig te deconnecteren,
daarom mag de baas hen na
hun uren niet telefoneren.

Dat geldt niet, kan ik vertellen,
als problemen búrgers kwellen:
hun wordt vriendelijk verzocht
ook binst de uren niet te bellen.

STANDAARDTAAL IN 2072*

De standaardtaal blijkt dus gedoemd
– ofschoon ze wel de standaard noemt –
toch met de mode mee te gaan.
Elke faux pas wordt opgeslaan,

zo lijkt het wel, en na een tijd
is het AN flink uitgebreid,
nog sneller als je had gevreesd –
totdat je ’t zelfs in kranten leest!

*volgens Ruud Hendrickx

ROBBERT, BEN & JAN

Zelfs Nederland blijkt op den duur
weer toe aan politiek bestuur.
Een wetenschapper is aan zet
op Onderwijs en op Cultuur.

Een wetenschapper die – och gunst –
ook kaas gegeten heeft van kúnst!
Terwijl bij ons een komisch duo
onverminderd klooit en klunst.

DESALNIETTEMIN

2021 was
als slapen op
een luchtmatras
waarin er om
de zoveel tijd
een mottig beest
een gaatje bijt.

2022 wordt
vast weer een jaar
waar veel aan schort,
maar laat ons
desalniettemin
gewagen van
een nieuw begin.

TEN EINDE RAAD

Als u zwalpende bestuurders
almaar vruchteloos bepraatte
– vanuit altruïstisch oogpunt
of geheel ten eigen bate –

en het politiek gepingpong
enerveert u uitermate,
laat het er dan niet bij zitten:
wend u tot de Raad van State!

VOLKSTOELOOP

Met de eindejaarsinkopen
blijkt het op de koppen lopen,
wat nu niet bepaald
heel anders is dan anders.

Want de winkels zijn bereikbaar,
ook voor virussen, dus kijk maar
uit voor omikron –
net als voor Nederlanders.

BLAUWBLAUW

3G, 2G dan wel 1G?
Wat doen we met het CST?
En brengt een vaccinatieplicht
uiteindelijk meer wel dan wee?

Is omikron een ramp in spe
of valt het al bij nog mee?
’t Is haast zo onvoorspelbaar als
een standpunt van de Vld.

DESMOND TUTU

Ontzagwekkende figuren
die ons weten aan te vuren
in beroerende betogen
met gefonkel in hun ogen,

onvermoeibaar en verbeten,
met een hart en een geweten,
onvervalst en onbedorven,
zijn bij dezen uitgestorven.

BERNARD DEWULF

Hij was van de andere krant.
De eerste die je las
op zaterdag,
waarna je wat hij aanhaalde
op slag
bezag van een andere kant.

Hij was van de andere krant.
Hij kon het grootst
over het kleinste schrijven,
goot woorden om
tot beelden die beklijven.
Te vroeg naar de andere kant.

BEN – JAN, 1 -0

Ook al is hij niet van gister,
‘t is geen vlotte redetwister.
Weyts is Weyts. Wat CO2 betreft
veeleer een tijdverkwister.

Nopens leraarsschaarste mist er
vaart en visie – wie beslist er?
Maar hij vécht wel voor zijn sector.
Had Cultuur maar zo’n minister…

OVERLEGCOMITÉSTRESS

Wat is er op til?
Ligt alles straks stil?
Komt Jan met een plan
of krijgt Frank wat hij wil?

Geen volk in uw keet?
Een dampkapdecreet?
Ik kan niet meer ademen
tot ik het weet!

VIER DE VRIJWILLIGER!

De een wordt onverschilliger,
de ander triest of kwaad,
nu ‘t virus steeds meerspilliger
zijn sporen achterlaat.

De tijden voelen grilliger
en toch: in tussentijd
wordt dankzij de vrijwilliger
geprikt met zorg en vlijt.

VLAMMETJES

’t Is Warmste Week. Dat is er rond
het voetbalveld niet aan te zien.
Supporters roepen schunnigheden,
grof racistisch bovendien.

De fanbase van de ene gooit met
vuurwerk naar de andere elf.
Da’s altijd even schrikken, maar
die mensen zijn gewoon zichzelf.

KERSTAVOND 2021

Een familiale avondstond
met niets dan lekkers op het bord.
De lucht voelt fris. Gezellig snort
de dampkap op de achtergrond.

De zeer gevreesde nonkel Fred
vervalt in grapdwang, schuin en flauw,
waarbij één van de nichtjes gauw
de dampkap een stand hoger zet.

We zijn intussen aanbeland
bij de finale, langverwacht:
tante Nicole zingt ‘Stille nacht’,
de dampkap op de hoogste stand.

CORONAPROEF

De Colruyt worstelt met zwaar weer.
De winstmarges verstarren.
De retailgoeroe van weleer
blijkt achteruit te karren.

Helaas, hoezeer hun prijs ook knalt,
hoeveel ik ook kan winnen:
zolang er niets te proeven valt,
zet ik geen voet meer binnen.

DILEMMA

In steeds meer landen duiken
straks weer kerncentrales op.
Bij ons moet al wat ‘kern’ is
ongenadig op de schop.

Nu zit ik dus met onderstaand
dilemma in de knoop:
zijn wij daardoor de slimste
óf de domste van de hoop?

RUTTE IV

Neem dit. U bent al jaren klant
in een belegen restaurant
en u verandert consequent
ineens van etablissement.

Stel dat u tot uw afschuw merkt
dat krek dezelfde kok daar werkt
die krek dezelfde kost serveert,
maar lichtjes anders gedresseerd –

de vis herschikt, de sla doorwoeld.
Dat is hoe Nederland zich voelt.

OP SNELHEID GEPAKT

Verstappen drukte geniaal
een tijdje op zijn gaspedaal
en ging zowaar zo snel hij kon,
maar niet zo snel als omikron

dat knipoogt naar een nieuw record,
waardoor álom geboosterd wordt –
beredeneerd en bijdehand.
Behalve in dit lome land.

MENSENLIEF!

De tjeven willen uit het slop,
vernieuwing drong zich zichtbaar op.
De aardverschuiving is intens:
voortaan – surprise! – telt élke mens,

die samen met/te midden van
de ándere mensen méns zijn kan!
Een vaag idee, een lauwe leus…
Het heet vernieuwen, maar niet heus.

THE LEGEND OF LERNOUT & HAUSPIE

Te Ieper blonk iets vakbekwaams…
Computers die dialogeerden!
En daarenboven in ‘t West-Vlaams!
Ontwikkeld door ware geleerden!

Het is in één keer snel gegaan.
De beurs op! Veel vijven en zessen!
Er zat helaas een reukje aan –
het werd het proces der processen…

IT verandert strijk-en-zet,
thans kunnen de wonderste zaken,
maar bij Justitie is ‘t nog net
zoals toen de dieren nog spraken.

GA WEG

Ik had gedacht de honderd net te halen,
rollatorloos en in gestrekte draf.
Ik wou nog een miljoen gedichten af.
Musea wachtten. En theaterzalen.

Ik wilde nog oneindig vele malen
verwijlen waar ik mij het liefst begaf.
Ik fietste fluitend tussen wieg en graf,
de voeten geen moment op de pedalen.

Helaas. Daar is ineens de eindigheid
die plotsklaps als een niets ontziende tanker
de gevel sloopt, de kamer binnenrijdt.

Het leven gaat genadeloos voor anker,
gehoorzaam aan de grillen van de tijd.
Ga weg, gezwinde grijsaard. Met je kanker.

JOJO BOJO

Boris Johnson is een ziener.
Boris Johnson is een held.
Elke misstap clandestiener.
Elke keer volmaakt hersteld.

Boris Johnson is een blijver.
Boris Johnson, taai en straf.
Leidt met onverdroten ijver
aandacht van zijn blunders af!

SAMEN VOOR ONS EIGEN

Legendarische protesten
staan geboekstaafd en beschreven,
solidaire manifesten –
iedereen een beter leven!

Tegenwoordig is men kwaad op,
grof gerekend, iedereen
en men gaat zowaar de straat op
tégen ’t Nut van ’t Algemeen.

STAP 2!

Het schijnt de meeste kinderen
– zo leerden wij alras –
niet al te zeer te hinderen,
zo’n masker in de klas.

Te langen leste viel daarmee
een last van ontelbare schouders.
De hoogste tijd nu voor stap 2:
een muilkorf voor zeurende ouders.

SINTERKLAAS NEEMT AFSCHEID

Wat ging het weer eens mooi zijn gang:
het was geníéten van het kinds
gejuich, gepopel en gezang –
van ‘Zie de maan schijnt’ tot ‘Zie ginds’.

De lijstjes waren niet te lang,
met redelijke, klare hints.
Het werden echter, ben ik bang,
tóch mondmaskers… Met coole prints!

HELAAS

We kijken en we wachten
tot de toestanden verzachten
op infectieus gebied.
Maar helaas, het virus niet.

We timen en we boeken
en we schipperen en zoeken
met een planning in ’t verschiet.
Maar helaas, het virus niet.

We sjacheren en vissen
en we sluiten compromissen
tot een schikking zich ontplooit.
Maar helaas, het virus nooit.

REDDELOOS

Als men wat betreft de prijzen
van de energie niet thuis geeft
en het blijft bij vingerwijzen
naar wie kou lijdt en geen huis heeft,

als men niet wil herverdelen
om de allerlaagste wedden,
vallen Kerst en Nieuw voor velen
sowieso niet meer te redden.

LIJSTJES MAKEN

Lijstjes maken! Lijstjes maken!
Ik zou aan mijn plicht verzaken
om de mensen en de dingen
prompt in een top tien te dringen!

Beste boeken, series, platen,
koks, tv-quizkandidaten…
‘t Moeilijkst zijn politici –
kom niet eens aan een top drie…

Alle medewerkers van De Morgen wensen onze huisdichter Stijn, zijn gezin en al zijn dierbaren bijzonder veel sterkte, moed en liefde toe.


Stijn De Paepe Beeld De Morgen

Zie ook


Bron: De Morgen

Naar Facebook

Naar de Stijn De Paepe pagina


Scroll naar boven