Uitkijkpost – Beste Sammy Mahdi

Beeld DM

Senior writer Joël De Ceulaer schrijft deze week een brief aan cd&v-voorzitter Sammy Mahdi. Deze Uitkijkpost kan sporen van spot of satire bevatten.

Joël De Ceulaer – De Morgen


‘Beste Sammy Mahdi, dat u besneden bent, is iets te veel informatie naar mijn smaak’

Joël De Ceulaer


Beste Sammy Mahdi,

Velen zullen het onkies vinden om dit hier te lezen, maar ú bent begonnen.

In Van hol naar vol, het boek waarin uw ghostwriter een ideologie voor cd&v bijeen sprokkelt aan de hand van een paar hippe denkers – van Burke tot Levinas – valt op bladzijde 138 een bekentenis: als zoon van een katholieke moeder en een islamitische vader bent u zowel gedoopt als besneden.

Dat is iets te veel informatie naar mijn smaak, maar u weet er een informatieve draai aan te geven. U bent immers, staat er ook, “agnost”.

In levensbeschouwelijk opzicht haalt u dus de schouders op. Wijwater noch scalpel kon u enerzijds overtuigen van het godsbestaan, maar evenmin bent u anderzijds tot de conclusie gekomen dat de Heer niet aan de stuurknuppel zit.

Qua God kan het bij u vriezen doch tevens dooien.

Om te beginnen dat gênante moment in De zevende dag, vorig weekend.

U zat er naast een ongeïnteresseerde, half onderuitgezakte partijgenoot en geen van u beiden had ook maar enig idee wat Pinksteren precies is – de feestdag die ons zondag te beurt viel.

Toen u die schlemielige onwetendheid wilde verdoezelen door te zeggen dat cd&v geen “christelijke” maar een “christendemocratische” partij is, in plaats van het hoofd te buigen en vergiffenis te vragen, kwam er uit de hemel het geluid van een felle windvlaag dat mijn kamer vulde.

Tongen die uit vuur gemaakt leken, kwamen naar binnen gevlogen en namen bezit van de aanwezigen.

Ook op mij daalde een vlam neer, waardoor de Heilige Geest over mij vaardig werd en ik meteen wist wat mij werd opgedragen: de kiezers waarschuwen voor uw partij.

Wie een beleid wil dat haaks staat op het evangelie, stemt best voor Vlaams Belang – cd&v is nu toch maar een, hoe zal ik dat zeggen, besneden versie van het origineel.

Dat bleek toen Lieven Verstraete u vroeg of u met het VB zou kunnen samenwerken. Nee, schudde u het hoofd, en u gaf daarvoor twee doorslaggevende redenen.

  • Eén: een partij die kliklijnen wil om te achterhalen wat leraren vertellen in de klas – vindt u maar niets.

  • Twee: een partij die de openbare omroep wil beknotten – ook dat kan voor u niet door de beugel. Onlangs had u zelfs een VB’er horen zeggen dat ze Thuis willen afschaffen.

Wát? Vele kijkers schoten wakker! In menig rusthuis moest men de zuurstofflessen laten aanrukken. De telefoon van Bompa Bockie stond nog de hele dag roodgloeiend.

De kalmte in bejaard Vlaanderen keerde pas terug toen VTM ons verzekerde dat Familie wél blijft bestaan.

In tijden van budgettaire krapte moet de VRT niet doen wat al ruim dertig jaar door de commerciële sector wordt gedaan.

De openbare omroep mag financieel een beetje besneden worden – Amai zeg wauw nog aan toe.

Uw twee bezwaren tegen Vlaams Belang waren niet toevallig gekozen. Iets later herhaalde u ze haast woordelijk, met één extraatje: een veroordeling van de internationale contacten van de partij.

Dat wil zeggen dat u de kern van de zaak zeer zorgvuldig vermeed, zoals een goede besnijder de eikel:

Vlaams Belang is een onverbloemd racistische partij, die witheid en vreemdelingenhaat promoot.

Vindt u dat details, en zeurt u liever over kliklijnen die er nooit zullen komen of noodzakelijke besparingen bij de VRT?

Goh. Ik denk van wel. Ik ben niet zo’n agnost.

Wat ik zeker weet, is dat u houdt van morbide humor en dito beleid, waarmee u op cruciale punten géén afstand van Vlaams Belang nastreeft.

Zo stuurde u laatst een persbericht rond met een “70 puntenplan van de zekerheid” – “met kwinkslag” naar het gelijknamige plan van het Vlaams Blok, stond er.

Die kwinkslag wees, behalve op een gebrekkige beheersing van het Nederlands, op beroerde smaak.

Het fameuze 70 puntenplan bevatte maatregelen ter voorbereiding van collectieve deportaties.

Dat je daar als christendemocraat niet met een “knipoog” (zonder dank!) naar verwijst, is u later allicht door een deftige partijgenoot diets gemaakt, want het plan is op de website van uw partij nergens te vinden.

Fundamenteler dan de zieke humor en het koeterwaals is het schandelijk beleid dat eerst u en daarna uw Hauptscharführer (kwinkslagje!) Nicole de Moor voerde.

Ik heb nog eens snel gepiept in de evangelies en het werk van Burke en Levinas, maar nergens vond ik de stelling dat het van christendemocratische allure getuigt om mensen op straat te laten creperen in hun uitwerpselen, terwijl de overheid een opvangplicht heeft en niet geacht wordt een opvangcrisis te creëren.

U wenst voorts ook kinderen gewoon op te sluiten en aan woonstbetredingen te doen. Bij een hongerstaking dreigde u er ooit mee niet te zullen plooien, ook niet als er doden zouden vallen.

Ik vraag mij stilaan af wat een VB-minister daar nog aan kan toevoegen?

Ik weet niet hoe toerekeningsvatbaar een mens nog is zodra de Heilige Geest zich van hem heeft meester gemaakt, maar ik voel dus dat ik de burger moet alarmeren: zet het scalpel in cd&v en duw deze amateurs zonder kompas of ruggengraat diep onder de kiesdrempel.

Wat uzelf betreft: een sabbatical zal u goed doen. Een man die tegen overheidsbetutteling is, maar vindt dat iedereen het volkslied moet kennen en burgerdienst moet doen, is aan scholing toe.

In plaats van Wikipedia te laten kopiëren, zou u beter wat filosofen lezen.

Knipoogje

Joël De Ceulaer, senior writer

Van hol naar vol

Beeld DM
Beeld DM

Lees ook

Klik op de hyperlinks en lees meer berichten

Joël De Ceulaer

,


Bron: De Morgen

Welkom op Facebook

Naar de website


Scroll naar boven