De Tijd – Reuzegom-arrest – Rechters hekelen ‘opruiende uitspraken politici’


Het College van de hoven en de rechtbanken noemt de ‘opruiende uitspraken’ van sommige politici na het arrest in de zaak-Reuzegom ‘ontoelaatbaar en onaanvaardbaar’.

De Tijd


Het College onderstreept in een mededeling dat het proces over de dood van student Sanda Dia sereen verlopen is, ‘maar dat er na een aantal dagen toch een kentering gekomen is in de perceptie’.

Zonder hem bij naam te noemen, is duidelijk dat vooral de uitspraken van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi op TikTok bij het College leidden tot verontwaardiging.

@sammymahdi

Wat ik denk? 🤨 @Acid² #respect #vlaanderen #reuzegom #acid #watikdenk #socialmahdia

♬ origineel geluid – Sammy Mahdi

‘We kunnen er begrip voor opbrengen dat mensen het oneens zijn met een rechterlijke uitspraak. Dat ongenoegen mag er echter nooit toe leiden dat men het recht in eigen handen neemt.

Het is voor het College van de hoven en rechtbanken onbegrijpelijk dat sommige politici opruiende taal gebruiken en impliciet een alternatief sanctionerend circuit steunen.

Dan begraaft men de rechtszekerheid en de rechtstaat. Dat is ontoelaatbaar en onaanvaardbaar’, klinkt het in een persbericht. 

Zonder hem bij naam te noemen, is duidelijk dat vooral de uitspraken van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi op TikTok bij het College leidden tot verontwaardiging.

Het College roept politici daarom op het arrest van het hof van beroep in Antwerpen te respecteren en bij uitbreiding de volledige rechterlijke macht.

Politici moeten wel degelijk het ‘signaal van ongenoegen en wantrouwen van de bevolking oppikken en ernstig nemen’ en daarover een parlementair debat te voeren.

‘Het is essentieel dat iedereen zijn rol ernstig neemt en nadenkt over welke uitlatingen en welk gedrag gepast zijn en welke niet.

Dat betekent:

  • geen complottheorieën voeden
  • geen maatschappij-ontwrichtende uitspraken doen
  • met kennis van zaken over de rechterlijke procedures communiceren
  • er alles aan doen om het vertrouwen van de burger in de instellingen te herstellen door in verbinding te gaan
  • uitleg en duiding te geven en niet door te polariseren’

klinkt het.

‘Wanneer men aan een van de poten van de democratische stoel zaagt, wankelt de hele stoel’

Het is uitzonderlijk dat het College van hoven en rechtbanken zich mengt in een publiek debat.


Belga

Lees ook

Op de kop – Tom Naegels – Trump voor tiener
Raf Njotea – Een kwestie van macht
Bart Eeckhout – De TikTok-bijdrage van Sammy Mahdi aan het explosieve Reuzegom-debat is een gevaarlijke, platte tactiek. Meer niet
De kritiek op Acid gooit alleen maar meer olie op het vuur – Sammy Mahdi neemt het op voor YouTuber na Reuzegom-video
Wat staat nu eigenlijk in het Reuzegom-arrest
Protest tegen Reuzegom-arrest loopt uit de hand

Bron: De Tijd

Welkom op Facebook

Naar de website


Scroll naar boven