Edegem – Maak kennis met het Historisch Archief van Erfgoed Edegem (HAEE)


Het Edegemse Kerkarchief, dat teruggaat tot in de veertiende eeuw, en brieven van de eerste koningin van België aan een oude barones uit de gemeente zijn maar enkele van de pronkstukken die het Historisch Archief van Erfgoed Edegem (HAEE) bevat. Het toont aan dat het archief na vijf jaar goed zijn draai heeft gevonden.

Filip Spoelders – Het Nieuwsblad


‘We hebben zelfs brieven van de eerste koningin van België gevonden’


Sinds de oprichting in 2015 heeft het HAEE alleen maar meer ruimte in beslag genomen van de gemeentehallen langs de Prins Boudewijnlaan. Dat is het gevolg van de bloeiende werking van het archief, dat momenteel op elf vrijwilligers steunt, die elk hun eigen kennisgebied hebben.

Het vroegere dorpsplein – HAEE

Nog veel werk

“We vormen een goed team en we hebben de afgelopen jaren heel hard gewerkt om een Edegems archief op te bouwen, te inventariseren en te digitaliseren.

“Maar uiteraard hebben we nog veel werk, want we willen alles bewaren wat met wonen, werken, cultuur, sport en vrije tijd in Edegem te maken heeft”, vertelt Veerle Wildiers van het HAEE.

De organisatie, die een onderdeel vormt van de gemeentelijke werking, kreeg al verschillende schenkingen van verenigingen.

Zo zitten de archieven van:

  • Het Koninklijk Familia koor Elsdonk
  • De Koninklijke Land- en Tuinbouwvereniging
  • Jeugdwerking Nootuitgang
  • Jeugdwerking Kruispunt
  • De originele filmrollen over Edegem van de periode 1946-1968

bij het HAEE.

In een van deze films is onder andere te zien hoe de Hovestraat in de jaren vijftig werd geteisterd door files van bezoekers die met talloze bussen naar de grot van Edegem kwamen.

“We roepen verenigingen dan ook nadrukkelijk op om hun archieven naar ons te brengen. Dit moet geen schenking zijn. Het kan ook in de vorm van een bewaring.

“Het gebeurt te vaak dat archieven alleen bij de secretaris van een vereniging bewaard blijven. Als die persoon overlijdt, belandt interessante informatie over onze gemeente dikwijls op het containerpark.”

Intussen beschikt het HAEE over enkele historische pronkstukken die verbonden zijn aan de geschiedenis van Hof Ter Linden.

“Met het leeghalen van het kasteel stuitten we op briefwisseling uit 1845 tussen de toenmalige bewoonster madame barones de Feltz en Louise-Marie, de eerste koningin van België. Blijkbaar waren de dames vriendinnen.

“Een ander interessant voorwerp is het cijnsboek van Hof ter Linden uit 1724. Daarin staat een overzicht en een beschrijving van de pachten van de boeren.”

Doelveldstraat – HAEE

Toegankelijk voor iedereen

Naast het bewaren voor het nageslacht stellen de vrijwilligers van het HAEE hun archief ook open voor inwoners, studenten of andere geïnteresseerden die iets willen opzoeken over Edegem.

‘Op afspraak of iedere woensdag van 14 tot 16 uur is het archief toegankelijk.’

“Momenteel werken we hard aan het digitaliseren van het volledige archief. Via onze erfgoedblog archief.edegem.be hebben we al enkele leuke verhalen over onze gemeente verspreid. De bezoekers kunnen er ook in terugvinden wat we in het archief hebben zitten”, besluit Veerle.

Vrijwilligers die de werking van het Historisch Archief van Erfgoed Edegem willen ondersteunen, zijn welkom.
Ze mogen zich aanmelden via erfgoed@edegem.be.


Lees ook

Vul hieronder de zoekopdracht Edegem in en vind veel meer berichten.


Oude kerk – HAEE

Bron: Het Nieuwsblad

Welkom op Facebook

Naar de website


Scroll naar boven