Joël De Ceulaer – De geldkraan moet dicht, maar de politieke drankzucht is groter dan de daadkracht


Joël De Ceulaer is senior writer. Vandaag heeft hij het over de burgerpanels, en waarom die overbodig en paternalistisch zijn.

Joël De CeulaerDe Morgen


Akkoord, partijvoorzitters hebben in ons systeem te veel macht. Maar, en dat mogen we nooit vergeten: de kiezer blijft de baas.

Als hij (m/v/x) het wil, kan hij een partij bij de zoveelste herverkaveling in de stembus immers gewoon laten verdwijnen. Zomaar. Met een vingerknip. Abracadabra! En dan heeft de bijbehorende voorzitter echt geen greintje macht meer.

Ja, dit systeem is te particratisch, maar de democratie leeft nog.

Behalve te veel macht hebben partijvoorzitters – of toch de politieke partijen – te veel geld. Steeds meer, zelfs.

Om corruptieschandalen zoals Agusta te vermijden, werd ooit – terecht – besloten om te werken met publiek geld, maar die zelfbediening is uit de hand gelopen.

Het politieke systeem trakteert zichzelf op tientallen miljoenen per jaar.

Pittig detail: sinds het Vlaams Blok begin de jaren negentig een deel van de koek kwam opeisen, hebben de andere partijen die koek gewoon groter gemaakt. Abracadabra! Net zo makkelijk.

DRANKZUCHT

Dat kan zo niet verder. Daar moet paal en perk aan gesteld. Dat weet en begrijpt iedereen.

Er liggen voorstellen in de Kamer om de financiële tapkraan wat dicht te draaien, maar de drankzucht is tot dusver groter dan de daadkracht om te doen wat nodig is.

Mede daarom neemt een aantal organisaties het initiatief om gelote burgerpanels deze kwestie eens grondig te laten onderzoeken om dan oplossingen te suggereren.

We Need To Talk, zoals het project heet, wordt onder meer getrokken door de G1000 van David Van Reybrouck – ook zo’n panel, dat echter nooit veel heeft opgeleverd – en denktank Itinera, die wordt gefinancierd door onder meer banken en een stoet grote bedrijven.

Na een open debat waaraan iedereen kan deelnemen, zullen zestig burgers, geflankeerd en bijgestaan door allerlei experts, eens grondig napeinzen en aanbevelingen formuleren.

PATERNALISTISCH EN OVERBODIG

Met alle respect voor mensen die de democratie willen helpen vernieuwen, ook voor de achtbare Alicja Gescinska, filosofe en woordvoerster van We Need To Talk, maar dit is een volledig overbodig en erg paternalistisch plan.

De burger wordt hier gebruikt als een soort bloempot. Als versiering, als alibi – om het geheel een grassroots cachet te geven.

Wij laten de Burger Zelf aan het woord! Dat is paternalistisch, omdat het toch de experts zullen zijn die de lijnen uitzetten. En het is overbodig, omdat iedereen al weet wat er moet gebeuren.

Ziehier het resultaat van één minuut burgeroverleg met mijzelf.

Eén: partijen moeten veel minder geld krijgen, minder dan de helft van nu.

Twee: dat geld moet niet in de kas van de partijvoorzitter verdwijnen, maar veel meer ten goede komen aan de verkozenen des volks.

En drie: men mag met dat geld niet zomaar doen wat men wil – alles spenderen aan Facebook: verboden. Er moeten ook middelen naar studiewerk.

Alle voorstellen gaan in die richting. De vraag is: gaan we echt een paar maanden lang burgers bezigheidstherapie geven om tot die slotsom te komen? Zucht.

Als ik word uitgeloot: nee, dank u, ik heb een leven. Maar stémmen zal ik, straks.


Joël De Ceulaer: “De burger wordt hier gebruikt als een soort bloempot. Als versiering, als alibi – om het geheel een grassroots cachet te geven.” Beeld RV

Lees ook

Vul hieronder de zoekopdracht Joël De Ceulaer in en vind veel meer berichten.


Bron: De Morgen

Naar Facebook

Naar de website


Scroll naar boven