Parbleu – En straks nog een verbod op elk genot

Frank Vandenbroucke overweegt wat wijn bij zijn water te doen. © Fred Debrock

Laten we het glas heffen op de gezondheid van Frank Vandenbroucke, schrijft Jo Van Damme. Voor onze broek afzakt zoals die van Ben Weyts.

Jo Van Damme – De Standaard


Parbleu stelt het samen met u vast:
de wereld is danig op de dool.

In de Levant of in Oekraïne zijn voorlopig geen tekenen merkbaar dat het met de opvoedbaarheid van de mens zelfs maar lichtjes de goede kant uitgaat.

Volksleiders, specialisten in de krijgskunde en fabrikanten van wapentuig zijn de stellige mening toegedaan dat er ginds eerst nog heel wat mensen een kopje kleiner moeten worden gemaakt, aan beide zijden van de loopgraven.

Tot zolang zijn incidentele massaslachtingen spijtig, maar welhaast onvermijdelijk.

Pas daarna kan het diplomatieke overleg op gang komen, waarbij dan uiteindelijk zal worden afgesproken waar en wanneer de volgende oorlog mag beginnen.

Het stemt misschien niet echt vrolijk, maar het is wel helemaal in overeenstemming met de eeuwenoude tradities van onze diersoort.

Met de klimaatverandering zijn we ook nog niet klaar. Ontkenners, of wie dacht dat het wel zou overwaaien, gaan na de onthutsende berichten over de mislukte cava-oogsten nu ook over tot de actie.

In de Colruyt is de strijd om de laatste betaalbare flessen Gran Baron al losgebarsten.

Ook de wijngaarden in het Limburgse Genoelselderen delen in de klappen.
Niet door de extreme droogte zoals in Spanje, maar door de vrieskou.

Niet dat het op termijn nog veel uitmaakt. Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil immers zijn kruistocht tegen genotsmiddelen in het algemeen en tegen alcohol in het bijzonder intensifiëren.

De minister van Volksgezondheid heeft – voor zover ons bekend – zelf zwakheden noch tekortkomingen, maar wel een scherp oog voor die van zijn onderdanen.

Hij moet maar in de eigen partij rondkijken om te weten dat den drank den Duvel is, en omgekeerd.

VDB wil daarom op parasols, T-shirts, petjes, tafels en stoelen waarschuwingen tegen alcoholmisbruik plaatsen.

“Van water wordt ge nat,
van bierke wordt ge zat én racist!”

Het is maar een van de slogans die nu op het kabinet van Volksgezondheid ter studie voorliggen.

Had er in Café ’t Hemelrijk één bierviltje op tafel gelegen met een stichtende slagzin erop, dan was Conner Rousseau misschien nog altijd voorzitter.

Overigens is de uitvoering van het alcoholplan van Vandenbroucke nog niet voor meteen. Eerst moeten ook nog 26 Europese lidstaten hun zegje doen, en dat zal niet vóór de verkiezingen van 9 juni lukken.

Vervolgens moet Vandenbroucke ook nog eens herkozen worden én zichzelf kunnen opvolgen.

Wacht eens even!
VDB is toch helemaal niet verkozen, net zomin als welhaast de helft van de ministers in de regering-De Croo?

Laten we daar nu niet moeilijk over doen.
Elke regering is gebaat bij zo’n minister als Frank, die niet vlug water bij de wijn doet.

In zijn geval: wijn bij zijn water.
Of hoogstens eens tijdens sluikse onderhandelingen met big pharma dat er ons anders nog méér zou opleggen dan het nu al doet.

VDB is vrijwel onkreukbaar, immuun voor alle verlokkingen van de macht: drank of bungabunga zeggen hem volstrekt niets.

Zelfs geld was in de carrière van VDB nooit brandstof voor zijn beleid, al heeft het één keer niet veel gescheeld.

Zegden we al dat de wereld op de dool is?

Vertel dat aan de illegale bootvluchtelingen die voortaan vanuit het Verenigd Koninkrijk op een vliegtuig richting Rwanda kunnen worden gezet. Daar kunnen ze hun asielprocedure voltooien en hopen dat de Rwandezen hen niet verder verschepen naar nog een derde land waar ze evenmin welkom zijn.

Volgens experts kan dat ontradend werken voor mensen die denken dat het een goed idee is om in een opblaasbaar kinderzwembadje de Noordzee te bedwingen, maar het kan ook andere Europese landen op ideeën brengen.

De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor (CD&V), heeft alvast haar eigen terugkeerwet voorgelegd, maar een plan voor een Air Nicole – “uw specialist in One Way Tickets” – zit daar niet bij.

Tot frustratie van Theo Francken (N-VA).
Hij is nu wel zeker dat the emmer of the migration totally full is.

Na een interessant bezoek aan de Balkan verkondigde hij deze week dat hij daarom in Kosovo – naar Deens voorbeeld – een gevangenis wil laten bouwen voor Belgische gedetineerden zonder papieren.

“We gaan daar al dat illegaal krapuul insteken.” Een subtiele goudsmid van het woord, die Theo.

Hij zal er dit weekend op het N-VA-congres wellicht graag mee uitpakken.

Tenzij Vlaams Belang hem alsnog de loef afsteekt met de aankondiging dat Filip Dewinter op zijn vele culturele reizen naar China en Rusland contacten heeft gelegd om in die landen óók gevangenissen te bouwen voor nog veel groter illegaal krapuul.

Wat op het N-VA-congres ook ter sprake zal komen: wie volgt Ben Weyts op als minister van Onderwijs?

Als het van Ben afhangt, wordt dat Ben zelf.

Als het van Bart De Wever afhangt, ook: “Zolang hij maar zijn broek aanhoudt.”
Jammer, Bens Speedo lag al klaar.

Wat toch troost biedt: dat niettegenstaande wereldwijde ellende en allerlei zwaarwichtige problemen er in onze vaderlandse politiek toch nog altijd plaats is voor wat luim en scherts.

We blijven lachen zolang het kan.
Frank Vandenbroucke overweegt wat wijn bij zijn water te doen. © Fred Debrock
Frank Vandenbroucke overweegt wat wijn bij zijn water te doen. © Fred Debrock

Jo Van Damme is tekstschrijver en werpt elke week een satirische blik op de actualiteit.


Lees andere berichten in deze categorie


Bron: De Standaard

Welkom op Facebook

Naar de website


Scroll naar boven