Reuzegom – Op weg naar een louterend proces – En dan plots de knuffel tussen mama Sanda en preses Zaadje


“Ik voel jullie pijn”, sprak preses J.J. – alias Zaadje – met bevende stem. Nadat hij de micro had neergelegd en opnieuw ging zitten op de beklaagdenbank, volgde een emotionele schouderklop van de huilende moeder van Sanda Dia. Wars van de heftige emoties, weten de nabestaanden nog steeds niet wie zo kwistig omsprong met de dodelijk gebleken vissaus.

Pieter Huyberechts – Het NieuwsbladAls steun en eerbetoon aan Sanda Dia, zijn vader Papis Dia en gans de familie
hebben we de zaak Sanda Dia gevolgd vanaf 7 december 2018 tot vandaag.

Je kan een overzicht vinden van vele krantenartikels, boeken en podcasts in het

In memoriam Sanda Dia

Lees alle berichten over: Sanda Dia

Rust zacht Sanda

#JusticeForSanda“Ik voel jullie pijn en ik ben daar medeverantwoordelijk voor”

J.J. Alias Zaadje
Preses Reuzegom


Hij huilde in én later buiten de Antwerpse rechtszaal. J.J., destijds de preses van Reuzegom, was bijzonder aangedaan na het bevlogen pleidooi van zijn advocaat Louis De Groote.

“Ik voel mij enorm verantwoordelijk”, zei hij zelf in het slotwoord gericht aan Sanda’s familie.

“Ik voel jullie pijn en ik ben daar medeverantwoordelijk voor. Sanda had zo niet moeten sterven. Sanda had hier nog moeten zijn, wij hadden hier niet moeten zijn. Ik voel mij enorm schuldig dat ik nooit dat voortschrijdend inzicht heb gehad. Aan de vrienden van Sanda: sorry dat we jullie vertrouwen hebben beschaamd door Sanda niet te beschermen.”

Het moment

Toen hij weer ging zitten en de voorzitter van het Antwerpse hof van beroep de zitting schorste, volgde een schouderklop en een knuffel van Annemie De Vel, Sanda’s mama. Ook zij huilde.

Een hoogst opmerkelijk moment. Was het schuldgevoel, omdat het contact met haar overleden zoon al jaren verwaterd was? Vergeving? Pure emotie van het beladen moment?

Er zat alvast heel veel in die korte omhelzing. Nadien verliet ze de zaal, om niet meer terug te keren. Bij de overige burgerlijke partijen heerste vooral verwondering over wat er net in het midden van de bomvolle rechtszaal was gebeurd.

Een uur eerder had De Groote bij aanvang gezegd dat hij de nabestaanden van Sanda geen lessen had te geven.

“U mag mij haten. Als vader kan ik enkel zeggen: ik ben ook een mens. ’s Avonds doe ik ook mijn toga uit. Sanda’s overlijden had nooit mogen gebeuren.

“Ik zal meteen de hete angel uit dit verhaal halen: wij erkennen verantwoordelijk te zijn voor zijn dood. Zonder doop was er geen overlijden. Voelt mijn cliënt zich laf? Ja, hij vindt dat hij tijdens de doop steviger zijn voet had moeten zetten.”

“Oh neen, wij gaan hiervoor opdraaien”

Zowel de preses als temmer A.G. – alias Janker – wisten meteen na Sanda’s hartstilstand dat zij als hoog in de hiërarchie van de club de hoogste prijs zouden betalen.

“Oh neen, Zaadje en ik gaan hiervoor opdraaien”, schreef Janker die 5de december 2018 vrijwel meteen.

“Als het van het Openbaar Ministerie afhangt, krijgen ze finaal een celstraf van 40 en 50 maanden. Beiden bekenden ter zitting deels schuld, maar passen “voor de bloedwraak, het brandmerk en de publieke lynchpartij.”

Ook de KU Leuven kreeg er stevig van langs. “Een pure lynchpartij na een schertsproces.”

“Geen leidende figuren”

Zowel De Groote als Eric Boon, de advocaat van Janker, minimaliseerden hun leidende rol binnen Reuzegom.

Beiden wezen op hun jonge leeftijd en ontkenden dat zij de lakens uitdeelden.

“Ja, hij organiseerde de doop, maar dat maakt hem niet verantwoordelijk voor alles wat daar is gebeurd”, zei De Groote.

“Hij moest de traditie verderzetten, deed de bestelling in de Colruyt en kocht de visolie, maar gaf geen orders.”

A.G., alias Janker, de schachtentemmer toen.
A.G., alias Janker, de schachtentemmer toen.

“Debiele speech”

De schachtentemmer deed er alles aan om het beeld te ontkrachten dat hij destijds diegene was die er “een gestoord bruut jaar van wilde maken.”

“Die debiele speech stond op zijn laptop, maar is nooit uitgesproken. Hij was net zelf ontgroend en zelf nog groen achter zijn oren”, zei Boon.

“Hij is niet diegene die de bevelen gaf. Hij heeft nooit een cantuszaal gehuurd, nooit rozen of dieren aangekocht. Hij was een eerstejaars die groteske praat verkocht.”

Geen antwoord

Ze schetsten het beeld van verblinde, naïeve jongemannen. Dat Janker de hoogste straf van allemaal riskeert, is omdat het gerecht vermoedt dat hij het meest kwistig omsprong met de vissaus, later dodelijk gebleken.

Ook Reuzegommers gaven de voorbije jaren indicaties in die richting. Opmerkelijk: zijn advocaat hield zich ver weg van die discussie. De hamvraag van het proces werd niet beantwoord.

“Schaamte, paniek, onbezonnenheid”

Het beeld van de stervende Sanda in zijn armen op de achterbank op weg naar het ziekenhuis die 5de december 2018 krijgt hij nooit meer uit zijn hoofd.

Dat zeker ook Janker wat later ook de chatgeschiedenissen mee wiste en de opruim van Sanda’s vuile kot aanmoedigde, is volgens hem te wijten aan “schaamte, paniek en onbezonnenheid.”

“Ik probeer mij aan Sanda te spiegelen”, zei A.G. in zijn slotwoord.

“Elke dag neem ik mezelf kwalijk. Ik ga me dat nooit vergeven en zou nooit om vergiffenis durven vragen.”

De preses van Reuzegom, J.J., bij aankomst in het Antwerpse hof van beroep. © Belga

Lees ook

Lees alle berichten over Sanda Dia

Reuzegom – Filmpjes met privégegevens van Reuzegommers circuleren op Tiktok
Sanda Dia – 18 Reuzegomleden spreken morgen op het proces – Wie zijn ze?

Bron: Het Nieuwsblad

Naar Facebook

Naar de website


Scroll naar boven