Woonzaak – Kandidaat 3 van 5 – Knack-helden van de Democratie

‘Nadat verschillende organisaties jarenlang de woonproblemen vruchteloos hadden aangekaart, besloten we de krachten te bundelen en in opstand te komen.’

In het najaar ging Knack op zoek naar initiatieven die de democratie versterken. Meer dan vier maanden en 125 inzendingen later presenteert de jury vijf initiatieven die kans maken om Knack-helden van de Democratie te worden.

Knack


Begin oktober bracht een Knack-enquête aan het licht dat een miljoen Vlamingen tegen de politiek, justitie én media zijn.

Volgens de grote politieke peiling van Knack uit februari is het Vlaams Belang goed op weg om als grote winnaar van de verkiezingen uit de bus te komen.

Terwijl de extreemrechtse partij van Tom Van Grieken met 25,5 procent de grootste van het land lijkt te worden, zegt 46 procent van de Vlamingen dat ze absoluut nooit voor het Belang zou stemmen.

Die cijfers leggen een grote verdeeldheid bloot. Als de extremen oprukken, komt de democratie onder druk te staan.

‘Het middenveld, met zijn grote rijkdom aan organisaties van burgers die zich maatschappelijk engageren, inspireert tot democratische weerbaarheid’, zegt Cynthia Van Der Heyden, communicatie verantwoordelijke van het Hannah Arendt Instituut.

‘Die burgermaatschappij bouwt bruggen tussen mensen, omarmt de diversiteit aan stemmen en meningen, en biedt ruimte voor nieuwe ideeën. Het is een plek waar vrij gedebatteerd kan worden over hoe we onze samenleving willen vormgeven.’

Het middenveld vormt het kloppend hart van een gezonde democratische samenleving.

Hoewel Vlaanderen een rijk maatschappelijk middenveld heeft, blijft hun werk vaak onder de radar.

Daar brengt Knack verandering in door samen met het Hannah Arendt Instituut, Socius, De Federatie en De Ambrassade te zoeken naar de Knack-helden van de Democratie.

Uit 125 inzendingen koos de jury vijf projecten die kans maken op de titel.


3 van 5 – Woonzaak

‘Wonen is een grondrecht’, zegt Woonzaak-woordvoerder Hugo Beersmans.

‘Iedereen heeft recht op een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.

‘Alleen zo kan de missie van het Vlaams woonbeleid – het verschaffen van menswaardig wonen aan allen – gerealiseerd worden.’

‘Toch is de situatie er in Vlaanderen de laatste 25 jaar alleen maar op achteruitgegaan’, zegt Beersmans.

‘Vandaag woont een kwart miljoen huishoudens in onbetaalbare, slechte woningen en appartementen met vaak onzekere huurcontracten. De baksteen in de Vlaamse maag maakt dat mensen die geen woning of appartement kunnen kopen in de kou blijven staan.

‘Er zijn te weinig sociale huurwoningen en op de private huurmarkt valt er amper iets betaalbaars, kwaliteitsvols te vinden. Wie met beperkte middelen toch kan kopen, heeft vaak geen budget meer voor de nodige renovatie.’

Volgens Woonzaak doet de Vlaamse overheid te weinig om dat grondrecht waar te maken.

‘Nadat verschillende organisaties jarenlang deze problemen hadden gesignaleerd vanuit hun eigen achterban, maar er amper iets bewoog, besloten we de krachten te bundelen en in opstand te komen’, zegt Beersmans.

Vandaag is Woonzaak een collectief van meer dan 60 organisaties dat ijvert voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen.

Via een klachtenprocedure bij het Europees Comité voor Sociale Rechten wil Woonzaak de overheid ter verantwoording roepen en een ambitieus Vlaams woonbeleid afdwingen.

In afwachting van een uitspraak wordt het thema wonen stelselmatig hoger op de agenda geduwd met verschillende acties.

www.woonzaak.be

Stemmen kan tot en met 17 april 2024.


Zowel de jury- als de publiekswinnaar worden op 20 april tijdens het Facts to Act-festival gehuldigd.

De toegang is gratis, maar registreren verplicht via www.hannah-arendt.institute/facts-to-act-2024/.


‘Nadat verschillende organisaties jarenlang de woonproblemen vruchteloos hadden aangekaart, besloten we de krachten te bundelen en in opstand te komen.’
‘Nadat verschillende organisaties jarenlang de woonproblemen vruchteloos hadden aangekaart, besloten we de krachten te bundelen en in opstand te komen.’

Lees ook

Beste Burger – Kandidaat 5 van 5 – Knack-helden van de Democratie
AfroMedica – Kandidaat 4 van 5 – Knack-helden van de Democratie
Djapo – Kandidaat Knack-helden van de Democratie
Coop Centraal – Kandidaat Knack-helden van de Democratie

Bron: Knack

Welkom op Facebook

Naar de website


Scroll naar boven