Annelies Verlinden – Brief aan alle slachtoffers van de vreselijke daden waarover we in Godvergeten al hebben gehoord


‘Het is amper te bevatten.’
Minister Annelies Verlinden over de VRT-reeks ‘Godvergeten’, over misbruik in de kerk.

Annelies Verlinden – De Morgen


Annelies Verlinden (cd&v) is minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing.


De VRT-reeks Godvergeten houdt de gemoederen in Vlaanderen bezig. En dus ook dat van mij.

De afgrijselijke getuigenissen en de pijn in de ogen van de slachtoffers raken me diep.

Niet alleen als mens, als christendemocrate in hart en nieren, maar ook als minister verantwoordelijk voor de veiligheid van onze mensen.

De kerk die ik in deze reportage zie, heeft niets, maar dan ook niets te maken met de rooms-katholieke waarden die mij van kinds af aan zijn meegegeven door mijn ouders, mijn school en mijn omgeving.

Het is amper te bevatten dat deze gruwelijkheden en het stilzwijgen erover zijn gebeurd in een instituut dat symbool zou moeten staan voor moraliteit, compassie en gemeenschap.

Ik richt me met deze brief tot alle slachtoffers van de vreselijke daden waarover we in deze reeks al hebben gehoord.

Aan elk slachtoffer dat zich heeft uitgesproken, maar zeker ook aan hen die dat (nog) niet durven, niet willen of niet kunnen.

Ik zie jullie verdriet, ik steun jullie en ik leef met jullie mee.

Jullie verdriet en lijden zijn niet te bevatten, en jullie moed om de waarheid te spreken en gerechtigheid te eisen, verdient onze diepste bewondering.

Ik richt me ook tot de katholieke gelovigen in dit land, als warme gemeenschap waar ik omwille van het geloof graag deel van uitmaak.

Ik zie je, ik voel je woede en ik deel je onbegrip.

Ik deel de weerzin voor wat in de reeks te zien is, en de vaste overtuiging dat we hiervan, vanzelfsprekend, met z’n allen duidelijk afstand moeten nemen. Want wat in deze reportage aan het licht komt, staat haaks op de kernwaarden van ons geloof.

Ik betuig met deze brief ook mijn steun aan alle clerici en vrijwilligers die zich wel oprecht inzetten voor hun lokale geloofsgemeenschap.

Gelovig zijn, is verbinding maken met elkaar. Laat deze gruwelijkheden ons niet verdelen, maar net samenbrengen.

De kerk, dat zijn niet de kille instellingen die zo lang blind en doof zijn geweest voor de pijn van zovelen.

De kerk, dat zijn niet de gebouwen van beton en baksteen waarachter zoveel pijn en misbruik schuilt en verscholen is gehouden.

De kerk, dat zijn jullie. Dat zijn wij allen.

Dat is het geloof in de boodschap van liefde die nog steeds de moeite is om te worden verteld en gedeeld.

Nu is het moment om samen te komen, om het beeld van de échte, ware en warme kerk te tonen die we in ons hart meedragen.

De kerk was zo lang een plaats van ontmoeting en verbinding in elk dorp, elke stad.

Laten we bewaren wat echt is en wat de moeite waard is om als inspiratie te blijven dienen.

Mark Vangheluwe getuigt in de reeks ‘Godvergeten’. Annelies Verlinden: ‘Jullie verdriet en lijden zijn niet te bevatten, en jullie moed om de waarheid te spreken en gerechtigheid te eisen, verdient onze diepste bewondering.’
Beeld Belga – VRT

Lees ook

Lees alle berichten in deze categorie


Wie vragen heeft of hulp zoekt bij seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik of geweld kan terecht bij hulplijn 1712.


Godvergeten – Interview met Roger Vangheluwe in 2011

Bron: De Morgen

Naar Facebook

Naar de website


Scroll naar boven