Vervuiling cruiseschepen schaadt zowel planeet als passagier


De impact van cruiseschepen op zowel milieu en klimaat als de volksgezondheid neemt snel toe, stelt Brits onderzoek. Volgens de wetenschappers is er dringend nood aan strengere normen voor de sector.

Weekend Knack


Wie een cruise boekt, is zich vaak niet bewust van de enorme impact die de schepen hebben op het milieu en de volksgezondheid.

Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Britse Universiteit van Exeter heeft die impact voor het eerst in detail in kaart gebracht, op basis van meer dan tweehonderd studies.

Veel van die studies belichten de verschillende aspecten afzonderlijk, terwijl de nieuwe studie een totaalbeeld schetst.

Mens en milieu

Dat beeld is niet fraai: cruiseschepen blijken een grote bron zijn van milieuvervuiling, waarbij zowel de lucht, water en bodem worden vervuild, en kwetsbare habitats worden aangetast.

Ook voor de passagiers zelf, het personeel en omwonenden van havens en attracties vormen de schepen potentiële fysieke en mentale gezondheidsrisico’s.

De wetenschappers verwijzen onder meer naar de snelle verspreiding van infectieziekten zoals covid, maar ook naar de impact van lucht- en geluidsvervuiling op de gezondheid.

Tot slot hebben de schepen ook een enorme klimaatafdruk.

  • En passagiers op een Antarctische cruise produceren in een gemiddelde reis van een week evenveel CO² als de gemiddelde Europeaan in een heel jaar.

  • Een overnachting op een cruiseschip verbruikt al snel twaalf keer meer energie dan in een vergelijkbaar hotel op land.

Afval

Ook het afvalbeleid op de schepen laat vaak te wensen over.

Hoewel cruiseschepen maar een klein percentage van de totale vloot vormen, zijn ze goed voor naar schatting 24 procent van al het geproduceerde afval op schepen.

Het grootste deel van dat afval wordt meestal op zee verbrand, en in sommige gevallen ook illegaal gedumpt.

‘Cruisetoerisme kende een snelle expansie voor covid-19, en ons onderzoek toont aan dat die grote gevolgen heeft voor het milieu en voor de menselijke gezondheid en welzijn’, zegt hoogleraar Lora Fleming van de Universiteit van Exeter.

‘We hebben veel betere monitoring nodig, om een beter beeld te vormen van de impact van die effecten. Zonder nieuwe en strikt gehandhaafde nationale en internationale, gestandaardiseerde regels, zal de cruise-industrie die ernstige gezondheids- en milieurisico’s blijven veroorzaken.’

Volgens medeauteur Hrvoje Cari van het Instituut voor Toerisme in Kroatië is er een groot verschil tussen de milieunormen voor cruiseschepen en het toerisme op land.

‘We weten al lang dat cruiseschepen schade toebrengen aan het milieu, maar het is enorm belangrijk om ook de impact op de menselijke gezondheid in dat plaatje te verwerken.

´We hopen dat dit soort onderzoek zal leiden tot actie om de cruise-industrie te helpen milieuvriendelijker te worden’, aldus Fleming.


Bron: Weekend Knack

Welkom op Facebook

Naar de website


Scroll naar boven