Humo – Het omstreden interview met Filip Dewinter


Filip Dewinter (Vlaams Belang) zorgde afgelopen week voor controverse door in een interview met Humo het Vlaams Blok-discours uit de jaren 90 weer op te diepen. Het bewuste interview kunt u hier lezen.

Raf Liekens en Sam Ooghe – De Morgen/Humo


‘In sommige gettowijken zijn de burgemeester en de politiecommissaris vervangen door de imam en de drugsbaron’

Filip Dewinter


Voor Filip Dewinter moest Vlaams Belang altijd meer een zweeppartij zijn die de anderen opjoeg, en die vreemdelingen desnoods met bezems en bokshandschoenen buitenhield.

Zijn opvolger Tom Van Grieken stoomt de partij klaar om volgend jaar mee te besturen in Vlaanderen.

Is Dewinter voor hem een sta-in-de-weg?

‘Als Bart De Wever niet wil horen, zal hij moeten voelen.’

Na de aanslag in Brussel op twee Zweedse voetbalsupporters eiste uw partij het ontslag van de voltallige Vivaldi-regering. Waarom?

Filip Dewinter: “Dit gaat niet meer om de incompetentie van één minister, of van een magistraat die een dossier in de kast had laten liggen. Dit is het failliet van de hele regering.

“Men heeft de massa-immigratie jarenlang getolereerd en dat heeft tot die aanslag geleid. Bill Clinton zei vroeger: ‘It’s the economy, stupid.’ Nu is het: ‘It’s immigration, stupid.’ 

“Bijna al onze problemen zijn daaraan gelinkt:

 • De achteruitgang van het onderwijs
 • Het tekort aan sociale woningen
 • De problemen in de kinderopvang
 • Onveiligheid
 • Terrorisme
 • Drugsoverlast…

“Er zijn minstens 200.000 illegalen op ons grondgebied, maar het terugkeerbeleid blijft een farce.”

Wilt u die mensen allemaal uitwijzen?

“Ja, maar dat wordt lastig. Die terrorist uit Schaarbeek kon hier wonen, zijn kind naar school sturen, gezondheidszorg krijgen en toch onder de radar blijven, want niemand is verplicht om iets te melden.

“De Zweden hebben onlangs een uitstekende wet aangenomen die overheidsmedewerkers verplicht om illegalen aan te geven als ze met hen in aanraking komen.”

U wilt een verklikkersmaatschappij creëren?

“Die kritiek hoor ik al jaren, maar de taboes verdwijnen stilaan. Toen wij vroeger woonstbetredingen voorstelden om illegalen op te pakken, vond iedereen dat schandalig. Nu stelt Conner Rousseau, al dan niet in dronken toestand, hetzelfde voor.”

Hoe wilt u 200.000 mensen opsluiten? Daar hebt u duizenden medewerkers en honderden bijkomende gesloten centra voor nodig. Is dat realistisch?

“Daarom pleit ik voor een Europees initiatief waarbij we grote gesloten centra bouwen op ons continent, om van daaruit op grotere schaal illegalen te repatriëren. Op eilanden als Lampedusa heb je die infrastructuur al.”

Hoe wilt u de herkomstlanden overtuigen hun onderdanen terug te nemen? Want dat weigeren ze vaak.

“In mijn verguisde 70-puntenplan stond al dat we moeten stoppen met ontwikkelingshulp te geven aan landen die niet meewerken aan terugkeer.

“Vandaag zegt Rousseau ook dat die landen vooral de taal van het geld verstaan. Ik hoef hem geen advies te geven – in dat geval stuur ik wel een factuur – maar hij zou veel verloren arbeidersstemmen kunnen terugwinnen door zijn standpunten over migratie nog aan te scherpen.”

Hebt u genoten van zijn uitspraken over de Roma?

“Ik had toch wat leedvermaak, omdat uitgerekend de voorzitter van de socialisten – die de paus van de politiek correcte kliek zou moeten zijn – van racisme werd beschuldigd.

“Nu weet hij ook eens hoe dat voelt, terwijl hij gewoon heeft gezegd wat de onderbuik van Vlaanderen denkt.”

Dat de Roma alleen ‘de taal van de matrak’ verstaan?

“Dat zijn dingen die je in volkscafés en aan communietafels hoort, óók bij de kiezers van Rousseau.

“Er is veel frustratie, en niet iedereen verwoordt die even beschaafd als politici of journalisten.

“In plaats van die mensen te veroordelen voor racisme moet je naar hen luisteren en hun bekommernissen politiek vertalen. Dan zal dat zogenaamde racisme verdwijnen als sneeuw voor de zon.”

‘Zogenaamd racisme’?

“Men probeert ons wijs te maken dat blanken per definitie racisten zijn, maar het gaat hier niet om intrinsiek racisme tegen niet-blanken.

“Europa is de meest gastvrije en tolerante beschaving die er bestaat: kijk maar hoeveel mensen van elders hier verblijven. Maar er zijn grenzen aan de tolerantie, en als je die overschrijdt, worden mensen boos.”

U pleit voor een immigratiestop. Wat houdt dat concreet in?

“We laten geen vreemdelingen meer toe uit bepaalde landen. De Indiase ingenieur en de Amerikaanse zakenman zijn uiteraard wél nog welkom.”

En de Iraanse vrouwenactiviste?

“We kunnen nog ruimte laten voor asielzoekers, maar alleen voor échte politieke vluchtelingen die niet in eigen regio kunnen worden opgevangen.

“In sommige gebieden staat de radicale islam zo sterk dat er geen uitweg meer is voor niet-moslims. Maar dat moeten uitzonderingen zijn.

“De Syriërs? Zij kunnen terugkeren naar huis, de Syrische overheid heeft daarvoor re-integratieprogramma’s opgezet.”

En de Palestijnen?

“Waarom kunnen Egypte, Jordanië of Libanon hen niet opvangen? Nu de nood het hoogst is, sluit Egypte zijn grenzen.

“Zoveel landen roepen dat ze tegen Israël zijn, maar ze kunnen de Palestijnen zogezegd niet helpen.

“Als de Arabische wereld het Palestijnse probleem echt wilde oplossen, was dat allang gebeurd: er is in Jordanië genoeg plaats om de Palestijnen voor altijd hun eigen territorium te geven.

“Maar nee, de oplossing móét blijkbaar in het piepkleine Israël liggen.”

Hoe wilt u asielzoekers tegenhouden die toch in België willen raken?

“We moeten de Europese buitengrenzen afsluiten, zoals Viktor Orbán doet in Hongarije.

“De kwetsbare punten zijn bekend: eilanden als Lesbos en Lampedusa, waar je vanuit Noord-Afrika in een paar uur naartoe kunt varen.

“We moeten die bootjes met pushbacks terugdrijven.”

Dat gebeurt al. Hongarije drijft asielzoekers terug aan de grens en de Europese kustwacht Frontex doet pushbacks op zee.

“Maar het omgekeerde gebeurt ook: ngo’s pikken aan de lopende band bootvluchtelingen op zodra ze de Afrikaanse kust hebben verlaten, en dan brengen ze hen naar Europa. Dat moet stoppen.”

Is een migratiestop geen kiezersbedrog? Als u systematisch weigert om oorlogsvluchtelingen asiel te verlenen, zult u toch botsen op Europa en justitie?

“Ik ben geen ambtenaar die de regels braaf moet toepassen. Ik ben een politicus die de huidige regels wil veranderen, omdat ze ons beletten een eigen migratiebeleid te voeren.”

In Italië krijgt de radicaal-rechtse premier Giorgia Meloni de migratiecrisis ook niet onder controle, ondanks haar grote beloftes.

“Laat Meloni maar even doen. Iedereen verwachtte een neofascistische staat met aan het hoofd een vrouwelijke Mussolini, nu blijkt ze een rationele vrouw te zijn die twee jaar na de verkiezingen nog altijd razend populair is.

“Ze legt rechtse klemtonen, maar het beste moet nog komen. Ze probeert de EU mee te trekken in haar strijd tegen de massa-immigratie.

“Daarom worden de Europese verkiezingen cruciaal: met een groter rechts-conservatief blok kunnen we verandering forceren in het Europees Parlement.”

Wilt u ook de internationale Conventie van Genève over politieke vluchtelingen schrappen?

“We moeten dat verdrag aanpassen: vluchtelingen moeten op hun eigen continent blijven, zodat wij alleen nog Europése asielzoekers moeten opvangen.

“De huidige tekst dateert van kort na de Tweede Wereldoorlog, toen er grote vluchtelingenstromen waren binnen Europa. Niemand had toen gedacht dat we ooit geconfronteerd zouden worden met miljoenen vluchtelingen uit Afrika.

“De immigratiestromen die straks op ons afkomen, zijn vele, vele keren groter dan vandaag. Er wonen nu 1,3 miljard mensen in Afrika, maar binnen 30 jaar zal die bevolking verdubbeld zijn. Dat wordt een ramp.

“We moeten in Afrika geboortebeperking stimuleren, bijvoorbeeld door ontwikkelingssamenwerking te koppelen aan lagere geboortecijfers.”

‘We bouwen een school en geven je eten, op voorwaarde dat je je niet voortplant.’ Is dat niet een beetje kolonialistisch?

“Nee. Eén pak condooms in Afrika, dat zijn over een paar jaar twintig illegalen en tien criminelen minder in ons land.”

Excuseer?

“Wij zijn gewoon met te veel op deze planeet. Ook sommige groenen zeggen dat de klimaatproblematiek het gevolg is van overbevolking. En ondertussen zijn wij, Europeanen, aan het vergrijzen en uitsterven.

“Wij leven in een geriatrische instelling, terwijl de Afrikaanse bevolking volop groeit. Een Fort Europa zal niet volstaan. Tegenover een immigratiestop moet een gezonde gezinspolitiek in Europa staan.

“We moeten Europeanen stimuleren om meer kinderen te krijgen, zoals Hongarije doet.”

‘Als de Arabische wereld het Palestijnse probleem echt wilde oplossen, was dat al lang gebeurd: Jordanië heeft plaats genoeg. Maar neen, de oplossing moet blijkbaar in het piepkleine Israël liggen.’ Beeld JILDIZ KAPTEIN
‘Als de Arabische wereld het Palestijnse probleem echt wilde oplossen, was dat al lang gebeurd: Jordanië heeft plaats genoeg. Maar neen, de oplossing moet blijkbaar in het piepkleine Israël liggen.’ Beeld Jildiz Kaptein

De Afrikanen moeten condooms gebruiken, maar wij moeten ons meer voortplanten.

“Als wij onze welvaart en identiteit willen behouden, is dat nodig. Anders zal onze beschaving verkruimelen. Door stemrecht en burgerschap te verlenen aan slaven en barbaren is het Romeinse Rijk ook ten onder gegaan.”

Waarom is gecontroleerde arbeidsmigratie geen optie? De komende jaren is er een grote nood aan werkkrachten in Europa.

“Dat is de natte droom van de werkgevers: we trekken nog eens een blik immigranten open die het vuile werk komen opknappen voor een hongerloon, waardoor we ook de lonen van onze autochtone arbeiders kunnen drukken. Dat is de logica van de roofkapitalisten, die ik weiger te volgen.”

Waarom stemt uw partij dan tegen de invoering van een Europees minimumloon in het Europees Parlement?

“Dat werkt al helemáál niet! Dat is een uitnodiging om er nog miljoenen meer naar hier te halen. We gaan toch de periode van de gastarbeiders niet herhalen?”

Maar wat wilt u dan wel? Veel sectoren hebben nu al handen te kort.

“Het is tijd om creatief te zijn. Japan heeft een vergrijzende bevolking en bijna geen immigratie. Daarom zetten ze in op de automatisering van hun economie, zodat ze minder werkkrachten nodig hebben.”

OMVOLKING

Jullie willen niet in de federale regering. Hoe gaat u de migratiestop dan afdwingen?

“Met een inschrijvingsstop voor vreemdelingen in onze grote steden. Anders krijgen we de problemen met onveiligheid, omvolking en tekorten in crèches, scholen en betaalbare woningen nooit opgelost.

“Het welvaartspeil in Vlaanderen gaat al jaren in stijgende lijn, dat van Antwerpen dáált. Dat komt door de hoge instroom van mensen die geen economische meerwaarde creëren en in de hangmat van ons sociaal systeem leven.”

En dat inschrijvingsverbod zal juridisch standhouden?

“Wie niet waagt, niet wint. Als oppositiepartij moeten wij tegen de schenen stampen, maar we komen nu in een nieuwe fase waarin we ook bestuursverantwoordelijkheid willen opnemen. Daarom werken we aan realistische voorstellen die toepasbaar zijn binnen de huidige wetten.”

Van 33 voorstellen in jullie vorige verkiezingsprogramma zeiden juristen dat ze onmogelijk waren. De erkenning van de islam intrekken, bijvoorbeeld: daar maakt het Grondwettelijk Hof toch brandhout van?

“Er zijn Europese landen die de islam óók niet erkennen (die landen erkennen geen enkele godsdienst, red.).

“Ik wil niemand verbieden om de islam hier te belijden, maar de subsidiëring van de islam moet stoppen. Daarmee zorgt de overheid er zelf voor dat hele wijken islamiseren en promoot ze waarden die haaks staan op de onze.”

Na het pestfilmpje van een 13-jarige jongen in Zelzate tweette u: ‘Een blank en Vlaams kind moet de voeten van moslims kussen. Het vernederen van niet-moslims is een praktijk van de islam om te koloniseren en veroveren.’ Achteraf bleek dat de daders geen moslims waren.

“Dat was een foutje. Ik heb geen factcheckapparaat zoals de VRT, hè.”

Maar zelfs als het Marokkaanse jongens waren geweest, blijft het toch raar om te denken dat elke pesterij met de islam te maken heeft? Bij zulke jonge gastjes gaat het toch om stoer doen, of iemand aanpakken die te lang naar hun lief heeft gekeken?

“Het heeft wél met de islam te maken. Het zit altijd in die culturele sfeer van wraak, onderwerping en de bescherming van hun eer.

“De islam redeneert en handelt altijd in termen van confrontatie, wij tegen zij. Kijk naar de straatintimidatie van jonge vrouwen die zich niet kleden zoals de islam voorschrijft. Of het pesten in groep van jongeren die zich niet onderwerpen.”

Zit de islam werkelijk altijd in uw achterhoofd?

“Je moet het bredere plaatje willen zien: we stevenen af op een clash of civilizations, een intifada, via een moslimbevolking die hier almaar sterker en talrijker wordt, tegen onze manier van leven.

“De beschavingsoorlog is al begonnen. Kijk naar de terreuraanslagen, het geweld in de steden, het verzet van een groot deel van de allochtone gemeenschap tegen de politie.”

‘Laat Giorgia Meloni maar even doen. Iedereen verwachtte een vrouwelijke Mussolini, nu blijkt ze een rationele premier. Ze probeert de EU mee te trekken in haar strijd tegen massa-immigratie.’ Beeld AFP
‘Laat Giorgia Meloni maar even doen. Iedereen verwachtte een vrouwelijke Mussolini, nu blijkt ze een rationele premier. Ze probeert de EU mee te trekken in haar strijd tegen massa-immigratie.’ Beeld AFP

De criminaliteitscijfers dalen wel, ook in de steden.

“Praat eens met de oudere bevolking: die mensen voelen zich echt niet veilig. Dat de officiële statistieken dalen, komt door de omvolking: allochtonen geven veel minder delicten aan bij de politie.

“In sommige gettowijken zijn de burgemeester en de politiecommissaris vervangen door de imam en de drugsbaron. Het gezag is niet langer in handen van onze overheid, maar van de criminele onderwereld en de radicale islam, die haar eigen wetten stelt.”

Gelooft u zelf wat u nu zegt?

“Ik zal u eens meenemen in Borgerhout en Antwerpen-Noord! U zult denken dat u in Marrakech bent beland. Alle opschriften zijn in het Arabisch, alle vrouwen dragen een sluier, de voertaal is Arabisch.

“Denkt u echt dat Fatima en Nordin daar bij een huishoudelijk geschil naar de politie stappen? Nee. Ze gaan naar hun imam, die rechtspreekt volgens de sharia.”

U zei ooit: ‘Een kat die geboren wordt in een viswinkel, kan nooit een vis worden.’ Staat u daar nog steeds achter?

“Ja, dat is toch evident?”

Dus actrice Nora Gharib, politica Meyrem Almaci en VRT-journalist Majd Khalifeh kunnen in uw ogen nooit echte Vlamingen zijn?

“Ik wil dat niet personaliseren. Dan krijg je altijd de alibi-allochtoon of alibi-moslim van wie iedereen zegt: ‘Da’s toch ne goeie?’ 

“Moet ik dan hetzelfde zeggen over de terroristen van de Bataclan, Zaventem en Maalbeek? ‘Kijk eens hoe geïntegreerd die jongens zijn!’”

U haalt die slechte voorbeelden toch voortdurend aan?

“Er zijn allicht veel gematigde moslims, maar er is geen gematigde islam. Ik zie dat een grote meerderheid zich níét integreert.

“De alomtegenwoordigheid van de hoofddoek is het beste voorbeeld: dat is het symbool van verzet tegen onze samenleving. En als je de sympathiebetogingen voor Hamas ziet in onze straten, weet je toch genoeg?”

De meeste betogers – ook veel Vlamingen, overigens – komen op straat uit afschuw voor het geweld van Israël. Wat is daar extremistisch aan?

“Die mensen zijn trouw aan de islamitische gemeenschap, die een oorlog uitvecht met hun erfvijand: het Westen, met Israël als voorpost van Europa.

“Zij gedragen zich als moslims, niet als Vlamingen. Ze hebben enkel interesse in de voordelen en faciliteiten die onze samenleving biedt, maar de wetten van Allah primeren voor hen.”

Theo Francken (N-VA) vindt uw omvolkingstheorie te agressief omdat ze alle niet-blanken uitsluit: ‘Veel mensen doen hun stinkende best om te integreren. En sommigen zijn van betere wil dan blanken die hier al generaties wonen.’

“Maar dat betekent in de praktijk dat ze de islam voor een stuk afzweren. Sommigen doen dat, maar het overgrote deel radicaliseert eerder dan te seculariseren.

“Ik verkondig geen complottheorie, ik beschrijf de realiteit. Het enige wat je moet doen, is je ogen openen als je door Brussel of Antwerpen wandelt.”

Sneuvelt het cordon sanitaire volgend jaar al bij de vorming van de Vlaamse regering?

“Dat hangt af van de uitslag. Tom Van Grieken wil de grootste worden, zodat hij het initiatief krijgt om die regering te vormen. Dan wil ik weleens zien of het cordon standhoudt. Alles wat de N-VA daar nu over zegt, is pure strategie.”

Bart De Wever zei ons dat hij nog liever stopt met politiek dan met Vlaams Belang te besturen. Het vuur kwam uit zijn ogen.

“Bij Bart is het persoonlijk geworden. Er zijn te veel dingen gebeurd tussen hem en mij. En met anderen uit mijn partij.

“Ook zijn familiegeschiedenis speelt mee (De Wevers grootvader was lid van de Vlaams-nationalistische collaboratiepartij VNV, zijn vader had een bestuursfunctie bij het Vlaams Nationaal Jeugdverbond, red.). Daardoor zit hij politiek geblokkeerd.

“Maar als Bart niet wil horen, zal hij moeten voelen. In het oude Rome werden de populairste keizers op een bepaald moment ook afgeserveerd.”

Een N-VA-kopstuk zei me onlangs: ‘Gezien de peilingen zal de volgende Vlaamse regering geleid worden door Vlaams Belang.’

“Dat hoor ik ook in die partij. Voorlopig durft niemand Bart De Wever openlijk aan te vallen, maar als wij straks meer dan 25 procent halen en de N-VA krijgt opnieuw slaag, zal zijn partij hem niet meer volgen. Dan sneuvelt het cordon sanitaire over zijn politiek lijk.

“Zijn enorme talent dreigt verloren te gaan omdat hij weigert zijn historische roeping waar te maken. Dat is toch tragisch?

“Ik ken Bart: hij ís voor Vlaamse onafhankelijkheid. Met Jan Jambon heb ik vaak gevoetbald en aan de toog gestaan. Hij is nog altijd een kameraad.

Peter De Roover, Theo Francken, Ben Weyts: ik wéét wat die mannen echt denken. Dat staat niet zo ver van mij af. Alleen zijn zij veranderd in machtspolitici die noodgedwongen compromissen sluiten.”

Dat zal Vlaams Belang ook moeten leren, als jullie in de regering willen.

“Juist! We mogen niet de fout maken van 2004. Toen nodigde Yves Leterme ons uit, maar onze breekpunten waren veel te fors.

“Eén: Vlaamse onafhankelijkheid, twee: vreemdelingen terugsturen.

“Zo maakten we het hem te makkelijk om ons aan de kant te schuiven.

“De tijd is nu rijp om risico’s te nemen en water in onze wijn te doen. De kaarten hebben nooit beter gelegen voor onze politieke strekking, in Vlaanderen en Europa. Ook bij andere partijen zijn er meer dissidenten dan u denkt.

“Desnoods kunnen we mensen wegplukken om aan een comfortabele meerderheid te komen.”

Mikt u op ministerposten of op gedoogsteun?

“Het voorkeurscenario is mee besturen. We hebben gepraat met Geert Wilders (leider van de Nederlandse nationalistische Partij voor de Vrijheid, red.) en andere rechtse partijen die gedoogsteun hebben verleend: een groot succes is dat nergens geworden.

“Maar als het niet anders kan, willen we dat overwegen, omdat het cordon dan wordt doorbroken en wij kunnen bewijzen dat we kunnen samenwerken.”

Hebben jullie mensen die kunnen besturen? Geen enkel Vlaams Belang-kopstuk heeft beleidservaring, de studiedienst bestaat uit propaganda- en communicatiespecialisten, en weinig experts zullen op een Vlaams Belang-kabinet willen werken.

“Achter de schermen zijn we de switch naar het beleid al jaren aan het voorbereiden. We hebben een hoop parlementairen en medewerkers naar de Vlerick Business School gestuurd om cursussen te volgen, over besturen en onderhandelen.

“Er zijn contacten met cabinetards, ministers en ex-ministers van andere partijen die ons uitleggen hoe een regering werkt. Sommigen willen de stap naar ons zetten als het zover is.

Tom is ook met een delegatie bij onze Europese zusterpartijen geweest. Zij leren ons wat we wel en niet moeten doen in een regering.

“Wees gerust, we zullen niet onbeslagen ten ijs komen.”

U wilt de Vlaamse onafhankelijkheid eenzijdig uitroepen in het parlement. Catalonië deed dat ook, maar Spanje en Europa verwierpen die actie en de politieke aanstokers vlogen achter de tralies.

“Er is één verschil: het Vlaams parlement is niet ondergeschikt aan het federale.

“Als Vlaanderen hebben wij de soevereiniteit om te doen wat we willen.

“Na de onafhankelijkheidsverklaring kunnen we de ministeries splitsen, onze eigen belastingen innen en onze eigen sociale zekerheid organiseren.”

Meer dan de helft van de Catalanen steunde de onafhankelijkheid. In Vlaanderen is dat nog geen 20 procent. Wilt u zoiets ingrijpends doorduwen tegen de wil van de bevolking?

“Dat is een kwestie van momentum. Als de federale regeringsvorming weer vastzit en de weg naar onafhankelijkheid openligt, kom je in een nieuwe realiteit.

“De helft van de Vlamingen stemt voor een Vlaamsgezinde partij: zij zijn het beu dat de Franstaligen onze welvaart wegvreten.”

Zal die revolutie ons niet extra hard treffen? Europa zal ons sanctioneren en we dreigen Brussel te verliezen, een stad die goed is voor 20 procent van onze welvaart.

“We zullen wel zien. Niemand had ooit gedacht dat de Sovjet-Unie zou uiteenvallen, tot het gebeurde.

“Ook Tsjecho-Slowakije is gesplitst, met goedkeuring van Europa. Wij willen geen revolutie, maar een overgangsfase waarin we van regio tot regio onderhandelen met de Walen over een fluwelen boedelscheiding.

“Als beide partners hun handtekening zetten onder de scheidingspapieren, zal Europa zich schikken naar de nieuwe realiteit.”

Maar geen enkele Franstalige politicus wil met u praten.

“Ze zullen wel moeten. Zij zijn failliet en hebben het Vlaamse geld hard nodig.”

Wat wilt u in uw nieuwe Vlaanderen doen met de VRT?

“De openbare omroep heeft geen monopolie meer zoals in de jaren 50, er zijn veel privéspelers. Dus moet je de VRT grondig afslanken: minder geld, meer objectivering en focus op de kerntaken.”

Mag de nieuwsdienst nog onafhankelijk werken? Of wordt die een propagandamachine van de regering, zoals in Hongarije?

“Wij moeten niet alles van Hongarije overnemen. Maar de nieuwsdienst is een propagandakanaal van de multiculturaliteit en het wokisme geworden.

“Als ik Björn Soenens bezig hoor over Trump, of Rudi Vranckx over het Midden-Oosten, krijg ik de kriebels.”

Wilt u hen laten schorsen?

“Nee, we zullen erop aandringen dat de berichtgeving objectiever en neutraler moet, en dat alle standpunten aan bod moeten komen.”

Dat staat toch al in de beheersovereenkomst van de VRT?

“Maar het wordt niet toegepast! Journalisten geven voortdurend activistische duiding. Bij de verkiezingen waren wij de op een na grootste partij, en toch komen wij in de journaals en duidingsprogramma’s het minst aan bod. In infotainmentprogramma’s zijn we zelfs helemáál niet welkom.”

Wat met linkse leerkrachten en professoren?

“Als leerkrachten onze kinderen een ideologisch waarden- en normenpatroon opdringen, zijn we fout bezig.

“Journalistiek, cultuur en onderwijs zijn de drie pijlers van informatieoverdracht.

Antonio Gramsci (grondlegger van de Italiaanse communistische partij in 1921, red.) wist al dat je die onder controle moet hebben als je de samenleving in een bepaalde richting wilt sturen. Dat hebben we te lang veronachtzaamd.

“Rechts was bezig met ondernemen, werken en geld verdienen. Links profiteerde daarvan om die zachte sectoren onder controle te krijgen.”

En nu wilt u die pijlers in uw greep krijgen?

“Nee, we willen die naar het midden brengen en normaliseren. We zullen de lessenpakketten herbekijken en vragen dat leerkrachten zich beperken tot kennisoverdracht, in plaats van kinderen te indoctrineren met wokisme en multicultuur.”

In welke lessen ziet u dat?

“Dat zit in het hele onderwijsconcept. In geschiedenislessen worden bepaalde zaken niet meer verteld omdat ze gevoelig liggen bij moslimleerlingen, bijvoorbeeld over de kruistochten.

“In veel scholen staan de turn- en zwemlessen onder druk, wordt de hoofddoek getolereerd en is Zwarte Piet verbannen.”

Mag een transgender persoon van u voor de klas staan?

“Ja, zolang die mens de lgbtq-ideologie niet opdringt.”

En als dat toch gebeurt?

(lacht) “U gaat mij niks laten zeggen dat ik niet wil, hoor.”

Twee jaar geleden verklaarde Tom Van Grieken: ‘We zullen linkse leerkrachten de rekening presenteren in 2024.’ De Vlaams Belang Jongeren lanceerden ook een kliklijn voor ‘ongepaste linkse taal in de klas’.

“Daar dient de onderwijsinspectie voor. Het is niet aan de politiek om een heksenjacht op leerkrachten te organiseren.”

Nu klinkt u plots gematigd.

(lacht) “Ook bij mij is de slinger in het midden beland.”

Vroeger noemde u homoseksualiteit ‘tegen de natuur’. Is ook dat standpunt geëvolueerd?

“Ja, net als de samenleving. Ik was vroeger tegen het homohuwelijk, nu denk ik: als twee mensen die geaardheid hebben, laat ze dan trouwen. Je moet zulke relaties niet verbieden of discrimineren.

“Ik betreur wel dat de lgbtq-gemeenschap is geëvolueerd van een terechte strijd tegen discriminatie naar een aanval op het man-vrouwgezin dat nog altijd de hoeksteen van onze maatschappij zou moeten zijn.

“Als je de lgbtq-ideologie volgt en zegt: ‘Vrijheid, blijheid, alles moet kunnen’, geef je het foute signaal.

“Je moet het krijgen van kinderen op alle mogelijke manieren stimuleren, via onderwijs, fiscaliteit en betaalbare kinderopvang.

“Vroeger verdedigde cd&v dat ook, nu treedt hun voorzitter op als transgender in een of ander carnavalprogramma op tv.”

‘We hebben met Geert Wilders gepraat: gedoogsteun is geen groot succes gebleken. Ons voorkeurscenario is mee besturen.’ Beeld Photo News
‘We hebben met Geert Wilders gepraat: gedoogsteun is geen groot succes gebleken. Ons voorkeurscenario is mee besturen.’ Beeld Photo News

MASERATI

Vlaams Belang profileert zich als de partij van het gewone volk, tegen de elite. Maar jullie willen wel graag het loon van de elite. Als parlementslid int u al 35 jaar een vergoeding van minstens 6.000 euro netto en uw partij stemt meestal tegen voorstellen om politici loon te laten inleveren.

“Het klinkt sympathiek om, zoals de PVDA, volksvertegenwoordigers met een leefloon te laten rondkomen.

“Maar als je onafhankelijke politici wilt – ondernemers, magistraten, CEO’s – moet je ze deftig betalen. Anders krijg je een parlement vol apparatsjiks uit de zuilen en drukkingsgroepen.

“Het aantal parlementen en parlementsleden moet wel drastisch omlaag: van zeven parlementen en bijna achthonderd parlementsleden naar één Vlaams parlement met maximum honderd zetels.”

Bij de PVDA trokken ze grote ogen toen bekend raakte dat u deze zomer met uw Maserati werd betrapt op het negeren van een rood licht. Een Maserati is geen auto van het gewone volk.

“Ze weten niet wat ze missen! Dat is een prachtauto, maar ik ben inderdaad één keer onvoorzichtig geweest.”

Vlaams Belang keurde ook de pensioenbonus voor Siegfried Bracke en de andere ex-Kamervoorzitters goed.

“Onze mensen wisten nauwelijks wat ze stemden. Die bepalingen zaten goed verborgen in allerlei ondoorzichtige reglementen die op automatische piloot werden goedgekeurd, maar we zijn inderdaad te weinig alert geweest.”

In Antwerpen haalt u volgens de peilingen 15,8 procent, terwijl Vlaams Belang nationaal veel hoger scoort. Zes op de tien Antwerpenaren willen u ook absoluut niet als burgemeester. Is de magie van Dewinter uitgewerkt?

“De omvolking en islamisering verkrachten onze democratie, zo simpel is het.

“Een kwart van de Antwerpenaren is moslim, 55 procent heeft een immigratieachtergrond: die stemmen doorgaans niet voor mij. Al zullen er ook mensen van andere origine op onze lijst staan, ik sluit niemand uit. Maar ik zet geen moslim op mijn lijst.

“Ook in Antwerpen wordt het cordon de inzet van de verkiezingen. De Wever is zijn meerderheid met Vooruit en Open Vld kwijt. Hij heeft in 2012 de socialisten buitengezet en ze in 2018 via de achterdeur weer binnengelaten.

“Gaat hij er straks ook nog de groenen bij nemen, in plaats van met onze gedoogsteun te besturen?

“Hoe krijgt hij dat intern nog verkocht? Wat blijft er dan over van zijn boekje tegen woke?”

U zit al 35 jaar in het parlement, maar uw politiek palmares is blanco. Wringt dat?

“Volgens Joël De Ceulaer ben ik de invloedrijkste politicus van mijn generatie. (Grijnst) 

“En wie ben ik om het orakel van De Morgen tegen te spreken? Er is inderdaad nog nooit een wetsvoorstel van mij gestemd, maar ik heb mijn ideeën overal laten infiltreren.

“Ga maar eens na hoeveel zaken uit mijn 70-puntenplan zijn goedgekeurd: u zult met twee handen niet toekomen. We zijn begonnen met bokshandschoenen en een paar procent van de stemmen, maar ondertussen zijn onze ideeën gemeengoed geworden en staan we aan de vooravond van regeringsdeelname.

“Ik heb het dus niet allemaal voor niks gedaan.”

Maar voor de N-VA-top staat u een samenwerking in de weg. U wilt geen stap opzij zetten?

“Nee, dan weet je niet waar het eindigt. Eerst was het Dries (Van Langenhove, red.), dan ik, straks Sam van Rooy. Ze vinden altijd een nieuwe stok om de hond te slaan.”

Is Tom Van Grieken toch niet aan het doen wat Bart De Wever vraagt? Dries Van Langenhove is weg, Poetin-vriendjes als Frank Creyelman en Jan Penris zijn naar de uitgang geleid en u bent gedegradeerd tot lijstduwer.

“Ik heb meermaals het aanbod gekregen om de federale lijst te trekken, maar dat heb ik geweigerd. Ik wil erbij zijn als hét gebeurt in het Vlaams parlement.”

Als parlementsvoorzitter, zoals Van Grieken al suggereerde?

“Dat zou een mooie bekroning zijn, maar het gaat mij niet om een postje. Ik wil vooral actief meemaken hoe mijn politieke project wordt verwezenlijkt.

“Intern heb ik gezegd: als ík het struikelblok ben, vertrek ik direct. Maar als mensen van buitenaf zeggen wat ik moet doen, doe ik meestal het omgekeerde. Zo dwars ben ik wel.”

Was uw bezoek aan de Syrische president Assad in 2015 ook zo’n dwars momentje?

“Dat was een strategische vergissing: dat bezoek achtervolgt me nu al jaren en elke wandaad van Assad wordt aan mij gekoppeld.”

‘Achter de schermen zijn we de switch naar het beleid al jaren aan het voorbereiden. We hebben een hoop medewerkers naar de Vlerick Business School gestuurd om te leren besturen en onderhandelen.’ Beeld JILDIZ KAPTEIN
‘Achter de schermen zijn we de switch naar het beleid al jaren aan het voorbereiden. We hebben een hoop medewerkers naar de Vlerick Business School gestuurd om te leren besturen en onderhandelen.’ Beeld Jildiz Kaptein

Assad stond toen al bekend als een massamoordenaar die chemische wapens inzette tegen zijn eigen bevolking. Wat had u daar te zoeken?

Assad pleegde bij ons geen terreuraanslagen, IS wel. En tegen wie vocht Assad in Syrië? Tegen IS. Dus zei ik: de vijand van mijn vijand kan mijn bondgenoot worden. Ik heb Assad duidelijk gemaakt dat wij zijn strijd steunden.

“De voorbije decennia heeft het Westen de fout gemaakt om de autocratische leiders in Iran, Irak en Libië te verjagen, in de hoop dat onze democratie daar wortel zou schieten. Maar dat lukt niet.

“Die dictators waren geen toffe jongens, maar ze hadden hun land tenminste onder controle en de radicale islam was niet aan de macht.

“Wat kwam er in hun plaats?

“Chaos, burgeroorlog, radicale ayatollahs en terreurbewegingen.

“De laatste dictator die moest vallen, was Assad. Om wat te bereiken? Het kalifaat van IS?

“Ik verdedig Assad en Saddam Hoessein niet. Ik zeg alleen: better the devil you know. 

“Onze Staatsveiligheid had óók contacten met het regime van Assad. Zij wilden weten welke Belgen daar in de gevangenis zaten en wie hij desnoods een kopje kleiner kon maken, zodat wij er geen last meer mee hadden.

“De plegers van de aanslagen in Europa werden in Syrië opgeleid en uitgestuurd. Is het dan zo raar dat je met dat regime praat en informatie inwint? Ik heb toen mijn nek uitgestoken, anderen deden het discreter.”

U stak ook uw nek uit voor Rusland met uw pleidooien voor een dominant Euraziatisch, blank rijk van Vladivostok tot de Noordzee.

“Zo formuleerde ik dat vroeger, ja. Na de val van het communisme was er een unieke kans om Europa te verenigen, met Rusland en Oekraïne erbij. Die is nu helaas verkwanseld.”

Eén maand voor Rusland Oekraïne binnenviel, tweette u: ‘De anti-Poetin-hetze helpt ons niet. Rusland is onze bondgenoot, geen vijand.’

“Net als veel anderen heb ik me zwaar vergist in Poetin. Ik had nooit gedacht dat hij zoiets zou doen.”

Er stonden nochtans al 100.000 soldaten klaar op de Oekraïense grens. Poetin had de Krim al veroverd en zijn troepen vochten al jaren in de Donbas.

“Ik keur die oorlog af. Dat is de grootste geopolitieke ontgoocheling uit mijn carrière. Europa is nu opnieuw verdeeld en loopt weer aan het handje van de VS.

“De Amerikanen willen vooral dat dat conflict zo lang mogelijk duurt, omdat hun gas- en wapenindustrie daar beter van wordt, terwijl wij en de Russen verzwakken. Dat is een drama.”

© Humo

Filip Dewinter: ‘Eén pak condooms in Afrika, dat zijn over een paar jaar twintig illegalen en tien criminelen minder in ons land.’
Beeld Jildiz Kaptein

Lees ook

 • Bart Eeckhout
  Dit is nog maar eens een gore parel die Filip Dewinter toevoegt aan een kransje racistische uitspraken

 • Apache
  De extreemrechtse sciencefiction van Filip Dewinter

 • Joël De Ceulaer
  Wie denkt dat het met Dewinter pas zal mislopen, heeft even niet opgelet


Bron: De Morgen/Humo

Welkom op Facebook

Naar de website


Scroll naar boven