Gaza – Wapenstilstand in Gaza nu


Het heeft me veel te lang geduurd om dit te posten, en aan onze volgers die op een verklaring van mij hebben gewacht: het spijt me voor mijn vertraging. Ik wilde bevestigen dat mijn schrijvers zich veilig voelden met mijn bericht hierover, gezien het nieuws dat mensen, vooral studenten, het doelwit zijn omdat ze een standpunt innemen over de genocide die in Gaza plaatsvindt en oproepen tot een staakt-het-vuren.

Catherine Daleo


Toegegeven, ik ben ook verlamd van afgrijzen door wat er de afgelopen maand is gebeurd. Het was een uitdaging om de juiste woorden te vinden na het zien van dergelijke wreedheden.

Bovendien ben ik slechts één persoon met een beperkt, oppervlakkig begrip van de geschiedenis van dit conflict, en ik wil zo oprecht, respectvol, genuanceerd en objectief mogelijk zijn als ik hierover praat, dus het heeft even geduurd. om dit te schrijven. 

Wat begon als een bedoeld kort bericht, groeide uit tot een heel stuk. Ik kon niet stoppen met schrijven of over alles nadenken.

Ik moest iets zeggen, want zwijgen is medeplichtigheid.

Waarom een ​​wapenstilstand moet worden afgekondigd

Duizenden Palestijnse burgers, vooral kinderen, zijn omgekomen bij gruwelijke bomaanslagen, onder meer in ziekenhuizen en vluchtelingen kampen. Hele gezinnen zijn uitgeroeid. 

Gaza wordt een massagraf, nu de mannen, vrouwen en kinderen die daar wonen, meedogenloos worden afgeslacht door de Israëlische regering in een actieve genocide.

De Israëlische regering heeft de stroom, het water, het gas, de brandstof en het internet naar Gaza afgesloten, waardoor ze de afgelopen weken in het ongewisse zijn geraakt en mensen zijn uitgehongerd, terwijl hen ook medicijnen en humanitaire hulp zijn ontzegd. 

Ze hebben mensen die nergens heen kunnen, verteld om Gaza te verlaten en het risico te lopen gedood te worden, ondanks dat ze nergens heen kunnen of zelfs maar de boodschap ontvangen om te evacueren terwijl de communicatie en de stroom zijn uitgeschakeld.

Vluchtelingen wordt verteld waar veilige doorgangen zijn en worden vervolgens gebombardeerd terwijl ze proberen Gaza te ontvluchten, zoals hen is opgedragen. 

Bovendien is een groot deel van de humanitaire hulp die Gaza is binnengekomen, vervolgens vernietigd door luchtaanvallen.

Verplichte disclaimer over de crisis

Ik wil het zo duidelijk mogelijk maken: ik erken dat Israël reageert op de verschrikkelijke terroristische aanval van Hamas op 7 oktober, en ik erken de noodzaak om daarop te reageren en de mensen te redden die door Hamas zijn gegijzeld. 

En ik erken en rouw om de dood van Israëlische burgers die gedood zijn en die gewond zijn geraakt bij aanvallen door Hamas.

Wat Hamas heeft gedaan is onvergeeflijk, en ik suggereer op geen enkele manier dat Hamas zijn aanvallen mag voortzetten of verontschuldigd of vergeven moet worden. Ik denk niet dat iemand dat suggereert.

Ik ben me ook zeer bewust van, walgend en diepbedroefd over de berichten over de legitieme toename van antisemitistische haatmisdaden tegen Joodse mensen over de hele wereld de afgelopen weken, net zoals ik me bewust ben van de toename van islamofobie die ook plaatsvindt.

Deze hele situatie heeft het slechtste in mensen en de slechtste soorten mensen naar boven gebracht.

Waar ligt de grens tussen verdediging en aanval?

Dat gezegd zijnde moeten we ook erkennen dat premier Benjamin Netanyahu gewaarschuwd was voor de aanstaande aanslagen van 7 oktober voordat deze plaatsvonden en niets deed om deze te stoppen. 

Door deze passiviteit, hetzij door nalatigheid of met opzet, liet Netanyahu Israëlische burgers sterven en gijzelen door Hamas. 

In hun reactie op deze aanvallen, die ze niet hebben tegengehouden, heeft Israël een verbazingwekkend onevenredig groot aantal Palestijnse burgers gedood, terwijl ze beweerden Hamas aan te vallen.

Ja, een land heeft het recht zichzelf te verdedigen, maar waar ligt de grens bij wat wordt gedefinieerd als verdediging? 

Ruim 1.400 Israëlische burgers zijn de afgelopen maand gedood door de aanvallen van Hamas en zelfs door Israëlische luchtaanvallen. Dit is een tragisch en onnodig verlies van mensenlevens.

En het is net zo tragisch en onnodig dat Israël als reactie op de aanvallen van Hamas tot nu toe bijna 11.000 Palestijnse mensen heeft gedood , van wie bijna de helft kinderen waren. 

Journalisten, humanitaire hulpverleners en medici zijn vermoord. Nogmaals, dit is slechts een paar weken geleden sinds de aanval op 7 oktober. 

Om perspectief toe te voegen: er zijn de afgelopen maand meer mensen omgekomen in Palestina dan het aantal mensen dat is omgekomen in de Russische oorlog tegen Oekraïne sinds die bijna twee jaar geleden begon.

Hoe verdedigt het doden van kinderen, burgers, hulpverleners en andere onschuldige mensen Israël precies of beschermt het Israëlische burgers? 

Het antwoord is dat dit niet het geval is. Als je het doden van onschuldige mensen, vooral kinderen, kunt rechtvaardigen, ben je het complot en je menselijkheid kwijt.

Oorlog gebruiken als rechtvaardiging voor genocide

Om een ​​lange post niet nog langer te maken, zal ik niet ingaan op de vraag hoe Hamas als groep en de terroristische aanval die ze op de 7e hebben uitgevoerd niet in een vacuüm bestaan, omdat ze uiteindelijk het resultaat zijn van decennialange onderdrukking door de Israëlische regering tegen het Palestijnse volk. 

Er zijn zoveel meer ervaren mensen die over de geschiedenis van deze crisis hebben gesproken en die er veel genuanceerder over zullen zijn dan ik ooit kan zijn. 

Als je een startpunt nodig hebt, zoek dan de term Nakba op om meer te weten te komen over de geschiedenis van de gewelddadige ontheemding en onteigening van Palestijnen door Israël.

Nogmaals, ik excuseer Hamas of hun acties op geen enkele manier, maar dit gebeurde niet zomaar uit het niets. Het is gewoon de realiteit van de situatie. Het is niet zo zwart-wit als het wordt voorgesteld.

Onder het argument dat “dit oorlog is” heeft de Israëlische regering geen spijt getoond van het doden van onschuldige kinderen of andere mensen, en zelfs van het bombarderen van meerdere ziekenhuizen en vluchtelingen kampen, waarbij ze beweert Hamas aan te vallen. 

Het voelt alsof dat argument wordt gebruikt als rechtvaardiging om heel Gaza en al het Palestijnse volk dat daar woont weg te vagen, zelfs in die mate dat ze daadwerkelijk een deel van de mensen hebben gedood die Hamas heeft gegijzeld. 

(Bovendien heeft Netanyahu naar verluidt onlangs ook de onderhandelingen met Hamas afgewezen om gijzelaars vrij te laten in ruil voor een staakt-het-vuren van vijf dagen. Als het doel is om gijzelaars te redden, waarom zouden ze dan niet onderhandelen om hen te redden?)

Als reactie op deze luchtaanvallen op ziekenhuizen en vluchtelingenkampen heeft de Israëlische regering gezegd dat Hamas mensen als menselijk schild gebruikt in deze ziekenhuizen en vluchtelingenkampen.

Of dat nu wel of niet het geval is, als het de bedoeling is om mensen en gebouwen lukraak te bombarderen in de hoop dat je Hamas die zich daarbinnen verbergt doodt, en het je daarbij niet uitmaakt wie je daarbij vermoordt (inclusief de mensen die je geacht wordt te redden), dan kan ik die redenering niet accepteren . Dat is een oorlogsmisdaad.

Het gaat alle gezond verstand te boven om te beweren dat alle Palestijnen hetzelfde zijn als Hamas of dat alle mensen die oproepen tot een staakt-het-vuren antisemitisch zijn of terroristen steunen. 

Vooral gezien het feit dat veel Israëlische burgers en Joodse mensen over de hele wereld ook hebben opgeroepen tot een staakt-het-vuren en eisen dat deze aanval niet in hun naam wordt uitgevoerd. Velen roepen ook op tot het aftreden van Netanyahu

VN-experts hebben gewaarschuwd voor een ernstig risico op genocide in Gaza en dat zowel Israël als Hamas oorlogsmisdaden begaan. 

Toch richt de Israëlische regering zich op Israëlische burgers, onderdrukt hen omdat zij zich uitspreken, en treedt hard op tegen interne afwijkende meningen.

Zal de wereld de rechtvaardiging voor deze oorlog aanvaarden en toestaan ​​dat oorlogsmisdaden voortduren? Om toe te staan ​​dat kinderen worden afgeslacht? Gaan we een genocide excuseren?

Reacties van de Amerikaanse regering

Een parallel met het post-9/11-tijdperk

Er is veel aan deze crisis dat lijkt op de reactie van ons land op de aanval op 11 september. Maar meer specifiek: hoe is het afgelopen in Irak of Afghanistan (of waar dan ook in het Midden-Oosten), waar ons land zonder onderscheid plaatsen bombardeerde en burgers doodde, terwijl onze regering beweerde zich op terroristen te richten?

Dat waren ook oorlogsmisdaden, net zoals de oorlogsmisdaden die momenteel in Gaza plaatsvinden. Maar in plaats van er gedurende vele jaren stukjes en beetjes van te zien, bekijken we het binnen enkele weken live op televisie.

En ook al is Amerika (nog) niet degene die Gaza bombardeert, het zijn onze wapens die worden gebruikt en ons geld dat wordt gestuurd om te betalen voor een actieve genocide. 

Biden heeft zojuist nog eens 14 miljard dollar aan financiering aangevraagd om naar Israël te sturen. 

Als het voorstel wordt aangenomen, zal alleen al in de afgelopen maand bijna 20 miljard dollar naar Israël zijn gestuurd.

Er wordt ons verteld dat we geen geld hebben voor gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting of iets anders dat gunstig is voor onze burgers. 

Toch hebben we ALTIJD geld voor oorlog, de wapenindustrie en het ondersteunen van genocide in andere delen van de wereld.

Wij kunnen dit niet accepteren.

Mensen het zwijgen opleggen omdat ze zich uitspreken, terwijl het echte antisemitisme wordt genegeerd

Dit is een etnische zuivering die live op televisie plaatsvindt, en we besteden meer energie aan het achtervolgen van mensen die oproepen tot een staakt-het-vuren dan aan het voorkomen van een letterlijke genocide. 

Wat zelfs nog zorgwekkender is, is dat het simpelweg afkeuren van wat er gebeurt automatisch wordt gezien als antisemitisme of het steunen van terroristen. Dit laat geen ruimte voor een objectieve discussie over de situatie.

Dit gaat over de acties van de Israëlische regering en niet over het Joodse volk als geheel. 

Het is niet antisemitisch om het optreden van een regering te bekritiseren. En iemand antisemitisch noemen vanwege het eisen van een humanitair staakt-het-vuren, vanwege kritiek op wat er gebeurt, of vanwege kritiek op de Israëlische regering, verlaagt de ernst van de legitieme antisemitische haat die plaatsvindt. 

En het negeert vooral de ervaringen van het leven in dit land van de afgelopen jaren.

Plotseling maken deze regering en politici zich zorgen over antisemitisme. Het Huis van Afgevaardigden, waaronder 22 Democraten, heeft zojuist de enige Palestijns-Amerikaanse wetgever, Rashida Tlaib, veroordeeld omdat zij zich uitsprak tegen wat er met haar volk gebeurt en zei dat zij “valse verhalen propageerde”. 

Bovendien gaat de regering colleges achterna waar studentengroepen oproepen tot een staakt-het-vuren en deze genocide uitroepen, waarbij ze beweren dat die studenten terrorisme steunen. 

Republikeinse presidentskandidaten riepen tijdens het debat van deze week feitelijk op tot de uitroeiing van Palestina, tot het met de grond gelijk maken van Gaza, en tot het intrekken van hun visum voor internationale studenten als zij steun betuigen aan Palestina. 

Republikeinen in het Congres willen Palestijns-Amerikanen het land uitzetten en Palestijnse vluchtelingen de toegang ontzeggen.

De hypocrisie van de reactie van de regering op antisemitisme

Toch marcheren in plaatsen als Florida de laatste paar jaar letterlijke nazi’s door de straat, zwaaiend met nazivlaggen en oproepend tot de dood van alle Joodse mensen. 

Dit gebeurde deze zomer vlak voor Disney World. In 2017 hadden we neonazi’s die tiki-fakkels droegen en antisemitische haat scandeerden in Charlottesville, Virginia. 

Een FBI-document meldde in 2020 dat blanke supremacistische groeperingen de afgelopen twintig jaar Amerikaanse wetgevende instanties in elke regio van het land hebben geïnfiltreerd.

Waar was de snelle en krachtige reactie van de regering daarop, of welke andere flagrante uiting van antisemitisme of haatmisdrijven die de afgelopen jaren zijn gepleegd? 

Waar waren de afkeuringen voor vertegenwoordigers die legitiem antisemitisme excuseerden of voor vertegenwoordigers die werden gesteund door neonazistische groeperingen? 

Men zag dat deze groepen in 2024 campagne vlaggen droegen voor Trump en Ron DeSantis, maar als deze politici de steun van haatgroepen niet expliciet veroordelen, wordt er niets aan gedaan.

Nee, het zijn de mensen die hun rechten op het Eerste Amendement uitoefenen en die een genocide uitroepen waarvan onze regering medeplichtig is aan het leveren van wapens om Gaza van de aardbodem te vegen, die het probleem vormen en gestopt moeten worden, niet de letterlijke nazi’s die marcheren door onze straten.

De regering lijkt zich alleen maar zorgen te maken over antisemitisme als het om geld en winst gaat. 

Het feit dat mensen deze flagrante hypocrisie en gebrek aan verantwoordelijkheid niet zien, baart mij zorgen.

Elk facet van deze afschuwelijke situatie is misselijkmakend om te zien, en het is verwoestend om zoveel kwaad en haat te zien gebeuren.

Een groep Palestijnse kinderen hield zojuist een persconferentie buiten een ziekenhuis om voor hun leven te smeken en te pleiten om niet vermoord te worden, waarbij ze zeiden dat ze willen leven. 

 • Hun watervoorziening is vergiftigd 

 • Hun voedsel en medicijnen worden vernietigd

 • Witte fosfor, waarvan het gebruik bij de burgerbevolking illegaal is, wordt naar verluidt door de Israëlische regering in Gaza (en Libanon) gebruikt

En dan te horen dat een minister in de Israëlische regering zojuist is geschorst omdat hij “gekscherend” suggereerde dat ze Gaza met kernwapens zouden bombarderen, is gruwelijk. 

Het is een opluchting dat hij daarvoor gestraft is, maar het is nog steeds alarmerend dat het ooit ter sprake is gekomen. 

En gezien het feit dat ons land miljarden belastingdollars geeft om dit allemaal te financieren, om een ​​actieve genocide te financieren en zich te richten op iedereen die dat in twijfel durft te trekken, is dat des te alarmerender.

Dit moet eindigen. De slachtoffers van vandaag hadden het staakt-het-vuren van gisteren kunnen zijn.

De wereld kan niet blijven toekijken hoe dit gebeurt. Israël moet deze meedogenloze aanval op Gaza stoppen, en Netanyahu en zijn regering moeten zich verantwoorden voor hun flagrante oorlogsmisdaden tegen het Palestijnse volk. 

Ik erken de noodzaak om Hamas te stoppen en het geweld dat zij hebben gepleegd te stoppen; daar is geen argument voor. 

Maar er moet een oplossing worden gevonden om de gijzelaars te redden en Hamas tegen te houden zonder daarbij nog meer onschuldige mensen te doden.

Maar als de oplossing bestaat uit het volledig met de grond gelijk maken van Gaza, zonder rekening te houden met het humanitair recht en daarbij actief genocide uit te voeren, dan is dat niet iets dat kan worden toegestaan. 

En het is niet iets waar ik zal van wegkijken ​​of waar ik zal over zwijgen.

Er moet nu een wapenstilstand komen.

Bedankt voor het lezen.Lees ook

 • David Grossman
  Mijn land is een ziek lichaam

 • Amichai Eliyahu
  De ‘racistische idioot’ die nucleaire wapens in Gaza als een legitieme optie ziet

 • Benjamin Dalle
  Kinderrechten verdedig je altijd (of nooit)

 • Réginald Moreels
  Waar mensen stoppen mens te zijn

 • Mustafa Barghouti
  Het echte doel van deze oorlog is een etnische zuivering van Gaza

 • Yuval Noah Harari
  Links is in het Westen ‘onverschillig’ tegenover gruweldaden van Hamas

 • Johan Depoortere
  De hypocrisie van het Westen is adembenemend

 • David Grossman
  Israël presenteert zich als democratie, maar is het niet

 • Bart Eeckhout
  Valt er een morele hiërarchie aan te brengen in het kwaad dat Hamas en Israël aanrichten

 • Maarten Boudry
  Als Israël dat wilde, had het de hele Gazastrook al ontelbare keren van de kaart kunnen vegen

 • David Grossman
  Ik wil niet langer vertoeven in een wereld die zulke monsters toelaat om te bestaan

 • Arnon Grunberg
  Hamas heeft deze oorlog al gewonnen

 • Ramsey Nasr
  Palestijnse slachtoffers hebben geen namen, het zijn nummers

 • Yuval Noah Harari
  Alleen internationale inmenging kan ons nog redden

 • Palestina
  Welke boeken leest u het best om te begrijpen wat in Israël gaande is

Overzicht

Lees alle berichten in deze categorie


Bron: Catherine Daleo

Naar Facebook

Naar de website


Scroll naar boven