Reuzegom – Enkel goed gemotiveerd arrest in zaak Sanda Dia overstijgt oordeel publieke opinie


Alleen een arrest scheidt alle betrokkenen in het proces-Reuzegom van het weer oppikken van hun leven, hoe moeilijk ook. Een rechtvaardig oordeel van de rechter moet daarbij helpen.

Bart Brinckman – De StandaardAls steun en eerbetoon aan Sanda Dia, zijn vader Papis Dia en gans de familie
hebben we de zaak Sanda Dia gevolgd vanaf 7 december 2018 tot vandaag.

Je kan een overzicht vinden van vele krantenartikels, boeken en podcasts in het

In memoriam Sanda Dia

Lees alle berichten over: Sanda Dia

Rust zacht Sanda

#JusticeForSandaJohan Platteau, advocaat van een van de Reuzegommers, riep vorige week de hulp in van de Romeinse filosoof Seneca om de inzet te schetsen:

‘Het is niet moeilijk om zwaar te straffen. De grootste roem volgt wanneer iemand zijn kracht beheerst en rechtvaardig oordeelt.’

Met die boodschap kunnen de rechters aan de slag. Eind mei valt het doek over de zaak-Sanda Dia, tenminste als ze niet wordt teruggestuurd naar Hasselt.

Wat is een rechtvaardig oordeel? Rechtspreken vanop ­afstand lijkt makkelijk. Wie het proces op de voet volgde, raakte bedolven onder grijstinten. Elke dag bracht behalve sereniteit ook nuances. Straffen, laat staan gevangenis­straffen, brengen Sanda Dia niet terug. Toch moet er voor de maatschappelijke hygiëne worden gevonnist.

De Reuzegommers kregen het zwaar te verduren, bij ­momenten werden ze als monsters neergezet. Ze maakten een onvergeeflijke fout, iemand verloor erdoor het leven. Natuurlijk hebben ze dat niet gewild. Maar hun handelingen waren zo excessief dat het ooit moest fout lopen.

De meesten onder hen komen uit geprivilegieerde gezinnen, ze ­beschikken over de beste advocaten. Alleen met een goed gemotiveerd oordeel kan het hof van beroep dit alles overstijgen. Een flink stuk van de publieke ­opinie heeft de rekening al ­gemaakt.

Wat vermag het ­strafrecht bij zo’n moreel complexe zaak? Geen ­enkele Reuzegommer wilde Sanda Dia dood. Ze beseften niet hoe erg hij eraan toe was, wat het moeilijk maakt om schuldig verzuim te onderbouwen.

Evenmin ­waren ze zich bewust van de giftigheid van de visolie. Toch leidde groepsgedrag tot schrijnende, mensonterende ­handelingen.

Hun schuldinzicht bleef ongrijpbaar. Kunnen de verontschuldigingen worden aanvaard? Een leven lang zullen ze de smet van een dode medestudent met zich mee moeten dragen.

Vroeg of laat valt hun anonimiteit weg, ongetwijfeld met zware gevolgen.

Maar iedereen verdient een ­herstart. Zijn we als samenleving beter af als er, behalve dat van Sanda Dia, ook andere levens worden verwoest?

Het is te vroeg om te oordelen of dit proces tot een ­catharsis heeft geleid. Er is behoefte aan een arrest waardoor alle betrokkenen de draad van hun leven weer kunnen oppikken, met vallen en opstaan aan een toekomst kunnen bouwen zonder te vergeten.

De zaak sleepte juridisch al veel te lang aan, wat de polarisatie deed toenemen.

Sanda Dia komt nooit meer terug, hij leeft verder in de herinnering van zijn dierbaren, van de Reuzegommers, van ons ­allemaal.

Het is geen troost, maar wel een realiteit.


De familie van Sanda Dia bij aankomst aan het gerechtsgebouw in Antwerpen maandag.

Lees ook

Lees alle berichten over Sanda Dia

Reuzegom – DS Dag 6 – Wanneer ging het over Sanda – Waar is het respect voor hem
Reuzegom – DS Dag 5 – Is er nog heling te vinden in de rechtszaal
Reuzegom – DS Dag 4 – Niet Reuzegom staat hier terecht, maar mijn cliënt
Reuzegom – DS Dag 3 – Advocaten Reuzegom trekken de antiwoke-kaart
Reuzegom – De beklaagden bleven toekijken tot de scherpte uit Sanda Dia’s ogen verdween
Reuzegom – Medeschacht Sanda Dia op eerste procesdag: ‘Ik wil gewoon dat het voorbij is’
Sanda Dia – 18 Reuzegomleden spreken morgen op het proces – Wie zijn ze?

Bron: De Standaard

Naar Facebook

Naar de website


Scroll naar boven